Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 5 | 2 | 93-98

Article title

Physical activity and BMI in students beginning their studies at the Gdansk University of Physical Education and Sport in the academic year 1999/2000 and 2009/2010

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The aim of the study was to assess physical activity undertaken by the students of Gdansk University of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland (AWFiS) in their free time in the academic year 1999/2000 and 2009/2010 and the direction of changes in this scope.Material/Methods: Students at the Faculty of Physical Education at AWFiS were subject to research in the academic years 1999/2000 and 2009/2010. 639 students were examined (42% women, 58% men). The research was based on a diagnostic survey with an author’s own questionnaire containing questions from the scope of physical activity and participation in its forms.Results: Mean values of BMI, body weight and height were higher amongst students beginning studies in 2009/2010. The BMI in the academic year 1999/2000, both for female and male students was lower than in 2009/2010. Irrespective of the year of examinations and the gender, the majority of the respondents were characterized by DPA (declared physical activity): 60.86% of the whole sample in 1999 and 47.1% in 2009; this difference was statistically significant. In our own research a decreasing tendency of the students’ declared physical activity was observed. Percentage drop in students with GPA (great physical activity) and an increasing percentage of LPA (low physical activity) and UPA (moderate physical activity) - both in women and men.Conclusions: The year of the research was a factor diversifying the level of the respondents’ physical activity.

Keywords

Publisher

Year

Volume

5

Issue

2

Pages

93-98

Physical description

Dates

published
1 - 06 - 2013
online
28 - 06 - 2013

Contributors

 • Gdansk University of Physical Education and Sport, Dep.of Biology, Ecology and Sports Medicine, 80-336 Gdańsk, Poland, ul. K. Górskiego 1, Phone: +4858 554-71-14
 • Clinic of Sport Medicine, Non-Public Health Care Centre ETER-MED in Gdansk, Poland
author
 • Department of Health Promotion, Gdansk University of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland
 • Department of Health Promotion, Gdansk University of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland

References

 • 1. Wojtyniak B, Gorynski P. Sytuacja zdrowotna ludnosci Polski [Health situation in the Polish population]. Warsaw: NIZP-PZH; 2008. Polish.
 • 2. Powell KE, Blair SN: The public health burdens of sedentary living habits: theoretical but realistic estimates. Med Sci Sport Ex. 1994;26:851-856.
 • 3. Malina RM, Little BB. Physical activity: the present in the context of the past. Am J Hum Biol. 2008;20(4):373-91.[PubMed][Crossref]
 • 4. Narodowy Program Przeciwdzialania Chorobom Cywilizacyjnym. Moduł I: Program Zapobiegania Nadwadze i Otylosci oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaznym poprzez Poprawe Zywienia i Aktywnosci Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011 [The National Program for Preventing Civilization Deseases. Module 1: Program of preventing overweight, obesity and chronic non-contagious diseases through the improvement of nutrition and physical activity for the years 2007-2011]. Warsaw (Poland): Ministerstwo Zdrowia [Ministry of Health]. Available from http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/otylosc_06012010.pdf. Accessed on 2010.05.10. Polish.
 • 5. Kalucka S, Ruszkowska J, Drygas W. Aktywnosc fizyczna, wciaz niedoceniony element profilaktyki zdrowotnej [Physical activity still underestimated element of health prophylactic]. Polska Medycyna Rodzinna. 2002;4(4):367-370. Polish.
 • 6. Jegier A. Aktywnosc ruchowa w promocji zdrowia oraz zapobieganiu chorobom przewleklym [Physical activity in health promotion and prevention of chronic illnesses]. In: Jegier A, Nazar K, Dziak A, eds. Medycyna sportowa [Sport Medicine]. Warszawa: PTMS; 2006, 403-456. Polish.
 • 7. Drabik J. Aktywnosc fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczenstwa [Physical activity in health education of a society]. Part 1. Gdansk: AWF; 1995. Polish.
 • 8. Horn DB, O’Neill JR, Pfeiffer KR, Dowda M, Pate RR. Predictors of physical activity in the transition after young women. Journal of Physical Activity and Health. 2008;5:275-285.[PubMed]
 • 9. Drygas W. Czy siedzacy tryb zycia nadal stanowi zagrozenie dla zdrowia spoleczenstwa polskiego? [Are sedentary living habits hazardous for health of the Polish society?] [letter]. Medycyna Sportowa. 2006;22:111-116. Polish.
 • 10. Fraczek B. Rodzina jako srodowisko ksztaltujące prozdrowotny styl zycia młodziezy [Family as an environment creating pro-health life style of young people]. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin-Polonia. 2004;LIX,suppl.XIV,113:102-107. Polish.
 • 11. Fraczek B, Klimek AT, Cieslar G. Aktywnosc fizyczna jako element prozdrowotnego stylu zycia rodziny. [Family as an element creating pro-health life style of young people]. Annales Universitatis Mariae Curie- Sklodowska Lublin-Polonia. 2004;LIX,suppl.XIV,112:94-101. Polish.
 • 12. Skibinska K. Aktywnosc ruchowa młodziezy licealnej [Physical activity of secondary school students]. Kultura Fizyczna. 2002;1-2:17-23. Polish.
 • 13. Woynarowska B, Mazur J. Zachowania zdrowotne i zdrowie mlodziezy szkolnej w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990-1998 [Health behaviour and health of school children in Poland and other countries. Tendencies of changes in the years 1990-1998]. Warsaw: University of Warsaw; 2000. Polish.
 • 14. Nowak-Zaleska A. Candidates for the first year of studies at the university level institution of physical education and their physical activity. Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2011;3:186-193.
 • 15. Walentukiewicz A, Lysak A, Wilk B. Selected health attitudes (physical activity and nutrition) of 18-yearold girls graduating from secondary schools of Tricity. Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2011;2:112-120.
 • 16. Piatkowska M, Ruzbarská I. The Evolution of Physical Activity Guidelines. Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2011;4:299-310.
 • 17. O aktywnosci fizycznej Polakow. Komunikat z badan BS/23/2003 [On physical activity of Polish people. Report on research BS/23/2003]. Warsaw: CBOS [Public Opinion Research Center]; 2003. Available at http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_023_03.PDF, 20.03.2010. Accessed on 2010.05.10. Polish.
 • 18. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r. [Participation of Poles in sport and recreation in 2008]. Warsaw: GUS [Central Statistical Office]. Available at http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kts_Uczestnictwo_pol_w_sporcie_w_2008r.pdf. Accessed on 2010.05.10. Polish.
 • 19. Nazimow-Krakowska T. Miejsce sportu i rekreacji fizycznej w czasie wolnym mlodziezy akademickiej [Place of sport and leisure of university students in their free time]. Rocznik Naukowy /Katowice/. 1990;18:111-127. Polish.
 • 20. Chodorowski Z. Zainteresowania sportowe studentow I roku Politechniki w Gdansku na podstawie ankiet [Sports interests of first year students at the Technical University of Gdansk based on a survey]. Wychowanie Zdrowotne w Sporcie Akademickim. 1973;7:46-53. Polish.
 • 21. Lisicki T. Ogolna sprawnosc fizyczna oraz postawy wobec profilaktyki zdrowotnej i aktywnosci ruchowej studentow I roku studiow. Na przykladzie studentow Trojmiasta [General physical fitness and attitudes towards health prophylactic and physical and motor activity of the first-year students from Tricity]. Gdansk: AWFiS; 2002. Polish.
 • 22. Zaleski R, Zaleska A, Wilk B. Aktywnosc ruchowa w strukturze czasu wolnego studentow Trojmiasta [Motor activity of Tricity students in the structure of their free time]. In: Marciszewska B, Ozdzinski J, eds. Rekreacja, Turystyka, Kultura. Współczesne problemy i perspektywy wykorzystania czasu wolnego. [Recreation. Tourism. Culture. Contemporary problems and prospects of making good use of free time]. Gdansk: AWFiS; 2004, 71-79. Polish.
 • 23. Wojtyczek B. Ocena wybranych elementow stylu zycia (aktywnosci fizycznej, samooceny zdrowia) mlodziezy rozpoczynającej studia w Akademii Wychowania Fizycznego [Assessment of some elements of living habits (physical activity, self-evaluation of health) in young people beginning their studies at the University of Physical Education]. Medycyna Sportowa. 2003;19(1):31-39. Polish.
 • 24. Kunicki BJ: Społeczne bariery rekreacji fizycznej [Social barriers of physical recreation] Warsaw: AWF; 1984. Polish.
 • 25. Sklad M. Sport wyczynowy [Professional sport]. In: Krawczyk Z, Przeweda R, Ulatowski T. eds. Raport o kulturze fizycznej w Polsce [Raport on physical culture in Poland]. Warsaw: AWF and Komitet Nauk o Kulturze Fizycznej Polskiej Akademii Nauk [Scientific Committee on Physical Culture Polish Academy of Sciences]; 1989, 107-122. Polish.
 • 26. Drygas W, Bielecki W, Puska P: Ocena aktywnosci fizycznej mieszkancow szesciu krajow europejskich. [Evaluation of physical activity of inhabitants from six European countries. Project “Bridging East-West Health Gap”]. Medycyna Sportowa. 2002;5:169-174. Polish.
 • 27. Wolanska T. Rekreacja ruchowa [Motor recreation]. In: Krawczyk Z, Przeweda R, Ulatowski T. eds. Raport o kulturze fizycznej w Polsce [Raport on physical culture in Poland]. Warsaw: AWF and Komitet Nauk o Kulturze Fizycznej Polskiej Akademii Nauk [Scientific Committee on Physical Culture Polish Academy of Sciences]; 1989, 71-86. Polish.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_bjha-2013-0008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.