Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 29 | 3 | 21-28

Article title

Influence of choretherapy on the development of children with psychomotor retardation

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Children with psychomotor retardation demonstrate lower than average level of development, that is characteristic for the majority of population in a certain period of life. These children require specialised, coordinated and interdisciplinary therapeutic efforts. The aim of the present thesis was to assess the influence of choreotherapy on the development of children with psychomotor retardation. Material and methods: The study consisted of two measurement sessions of 4-6 years old children attending for therapeutic activities to the Early Intervention Centre in Mielec. The research tool was the Bogdanowicz Behaviour Observation Scale (SOZ-D). Basic descriptive statistics were calculated in the analysis. The Mann-Whitney U test was used to assess differences in psychomotor development between the examined group (participating in the therapeutic program which included choreotherapy) and the control group. The rate of improvement was tested by means of the ANOVA Kruskal-Wallis test. Results: There were statistically significant differences between both the examined and the control group in all subscales of the SOZ-D scale. At children participating in the experimental program the greatest improvement was noticed in emotional, social and physical spheres of development. Conclusions: The applied therapeutic program had a beneficial effect on stimulating the development of emotional, social and physical spheres of children with psychomotor retardation. The present thesis demonstrates the usefulness of this program, and consequently implies the need of propagating the therapy in other educational and care centres for children.

Keywords

Publisher

Year

Volume

29

Issue

3

Pages

21-28

Physical description

Dates

published
1 - 9 - 2015
online
8 - 3 - 2016

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji w Mielcu

References

 • Bogdanowicz M. Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP; 2003.
 • Kozłowska J. Choreoterapia w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Rehab Med 2002; 6(2):91-4.
 • Kuźmińska O. Taniec w teorii i praktyce. Poznań: AWF; 2002.
 • Bogdanowicz M. Skale Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego. Gdańsk: Harmonia; 2006.
 • Tomala W. Choreoterapia i muzykoterapia, czyli zastosowanie leczniczych właściwości muzyki i tańca, jako metod oddziaływania terapeutycznego - wybrane aspekty. Praca magisterska. Katowice: UŚ; 2011.
 • Jakubik-Hajdukiewicz J. Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania. Poznań: Garmond; 2005.
 • Pędzich Z. Psychoterapia tańcem i ruchem. Terapia indywidualna i grupowa. Sopot: GWP; 2014.
 • Koziełło D. Taniec i psychoterapia. Poznań: KMK Promotions; 2002. Sienkiewicz-Wilowska JA. Taniec i choreoterapia we wspieraniu rozwoju dziecka. Wych Przedsz 2014;9:36-40.
 • Rayska A. Poruszenie. Praca metodą psychoterapii tańcem i ruchem z młodzieżą w szkole integracyjnej. W: Pędzich Z, red. Psychoterapia tańcem i ruchem. Terapia indywidualna i grupowa. Sopot: GWP, Sopot; 2013. s. 47-55.
 • Erfer T., Ziv A. Moving toward cohesion: Group dance/movement therapy with children in psychiatry. Art. Psychother 2006;33(3):238-46.
 • Orchel M. Odkrywanie siebie w tańcu: improwizacja i tańca i symbolika ciała - metoda Detlefa Kapperta: Wych Muz Szkol 2009;4:23-6.
 • April B. A Dance/Movement Therapy Approach to Supporting Emotion Regulation in Maltreated Children. Am J Dance Ther 2013; 35(1):39-59.[Crossref]
 • Welhan J. Walory zajęć muzyczno-ruchowych. Wych Przedsz 1999;2:100-104.
 • Duberg A. Influencing self- rated health among adolescent girls with dance intervention. Pediatr 2013; 167(1):27-31.
 • Hofman Z. Muzyka i ruch - ogrom możliwości W: Kędzior-Niczyporuk E, red. O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka. Lublin: Klanza; 2010. s. 103.
 • Glińska-Lachowicz A. Choreterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie W: Rejzner A, Szczepaniak P, red. Terapia w resocjalizacji. cz. II. Ujęcie praktyczne. Warszawa: Żak; 2009, s. 94-117.
 • Brown S, Parsons LM. The Neuroscience of Dance. Brain Biology. Sci Am 2008;8:78-83.[Crossref]
 • Hackney ME, Erhart GM. Effects of Dance on Movement Control in Parkinson's Disease. A comparison of Argentine Tango. J Rehabil Med 2007;41(6):475-481.[WoS][Crossref]
 • Kronenberger M. Muzykoterapia: podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu. Szczecin: Mediatour; 2004.
 • Pelc Z, Dubaj W. Wpływ choreoterapii na równowagę ciała dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska 2005; 60 supl. 16 (3): 96-99.
 • Nowak Z. Rytmika, jako metoda rehabilitacji w pracy z dziećmi niewidomymi z zaniedbaniami wychowawczymi. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Łodzi 1989; 18: 226.
 • Janiszewski M. Muzykoterapia aktywna. Warszawa-Łódź: PWN; 1993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0029
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.