Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 29 | 3 | 5-12

Article title

Assessment of selected health behaviors of women after breast cancer therapy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Health is highly valued by individuals as well as whole social groups. Lifestyle, and related with this health behaviors are believed to be the main factors that largely determine its condition. Poland is a country, where the number of malignant cancer morbidity is systematically increasing. Breast cancer is the most common among women aged 45 years old. Despite the relative stability of the mortality outcomes the rate of it is still high. This situation is influenced by many factors, including the limited awareness of the value of health-related behaviors.Material and methods: The study included 70 women aged 45-75 years old. The study and control group consisted of: 36 women with breast cancer and 34 women without cancer in history. The specifically developed questionnaire and the Positive Health Behaviors Scale for Women developed by Hildt-Ciupińska were used in this study. IBM SPSS v. 21.0 was used for statistical analysis and non-parametric U-Mann Whitney test.Results: The study let determine the level of women's health behaviors. The analysis of the results showed that there are much anomalies in health-related behaviors in both studied groups. The lowest point scale values were reported in the "Physical activity" subscale. The highest values were reported in the "Safety behaviors" and "Caring body" subscale. The disappointing results in statements related with the prevention of cancer were the most alarmous. Conclusions: The introduction of health prevention awareness programs in the group of women over 45 years of age, may contribute to an increase in the frequency of health-promoting behaviors.

Keywords

Publisher

Year

Volume

29

Issue

3

Pages

5-12

Physical description

Dates

published
1 - 9 - 2015
online
8 - 3 - 2016

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Wydział Fizjoterapii
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji

References

 • Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M. Promocja Zdrowia. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2008.
 • Walik. M, Zarzycka D, Iłżecka J, Jarosz M. Wartość zdrowia jako czynnik motywacyjny do działań prozdrowotnych. Zdrowie Publiczne 2009; 1: 33-39.
 • Gaweł- Luty E. Miejsce aktywności fizycznej w kulturze czasu wolnego. Aspekt społeczno- pedagogiczny. In: Nowocień J, Zuchora K, editor. Sport w kulturze zdrowia, czasu wolnego i edukacji olimpijskiej. Warszawa: 2013; 48- 59.
 • Kirschner H. Pojęcie zdrowia i jego ocena. In. Jethon Z, Grzybowski A. Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Warszawa: PZLW: 2000, p. 22-28.
 • Kulik T, Latalski M. editor. Koncepcja zdrowia w medycynie. Lublin: Wyd. Czelej; 2002
 • Pasikowski T. Co z tym zdrowiem? Pytania ważne i mniej ważne. In. Brzeziński J.M., Cierpiałkowska L, editor. Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2008. p. 62- 76.
 • Sęk H. Jakość życia a zdrowie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 1993: 110-170.
 • Prokopowicz K, Prokopowicz G, Kozdroń E. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Szkice Humanistyczne 2013; tom XIII: 4 (33): 415-426.
 • Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012.
 • Bochniak A. Zachowania zdrowotne jako element zdrowego stylu życia. Lekarz Wojskowy 2010; 2: 187 194.
 • Green L.W., Kreuter M.W. Health promotion planning: An educational and environmental approach, Mountain View, Mayfield Publishing Company 1991.
 • Karski J.B. Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe;2011.
 • Ostrowska A. Styl życia a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN; 1999.
 • Andruszkiewicz A, Nowik M. Zachowania zdrowotne kobiet czynnych zawodowo. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (2): 148-152.
 • Pacian A, Kulik T. B, Chruściel P. Uwarunkowania psychospołeczne jakości życia kobiet w okresie klimakterium leczonych z powodu raka piersi. Przegląd Menopauzalny 2012;5: 423-427.
 • Mikołajewska E. Wpływ rehabilitacji i fizjoterapii na poprawę jakości życia. Niepełnosprawność i rehabilitacja. 1/2012: 5- 12.
 • Czerniak A, Demuth U. Wpływ aktywności fizycznej na poczucie jakości życia kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi. In: Guszkowska M, editor. Aktywność ruchowa kobiet. Formy, uwarunkowania, korzyści, zagrożenia. Warszawa: 2009. p. 309- 316.
 • Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów. Warszawa 2012.
 • Janssens J.P, Vandeloo M. Rak piersi: bezpośrednie i pośrednie czynniki ryzyka związane z wiekiem i stylem życia. Nowotwory Journal of Oncology 2009; 59 (3): 159-167.
 • Tkaczuk-Włach J, Sobstyl M, Jakiel G. Rak piersi- znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Przegląd Menopauzalny 2012; (4): 343-347.
 • Tuchowska P, Worach- Kardas H, Marcinkowski J.T. Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce - główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych. Probl Hig Epidemiol 2013; 94(2): 166-171.
 • Hildt- Ciupińska K. Skala pozytywnych zachowań zdrowotnych dla kobiet*. Probl Hig Epidemiol 2009; 90(2): 185-190.
 • Kachaniuk H, Stanisławek A, Bartoszek A, Kocka K, Szadowska-Szlachetka Z., Charzyńska-Gula M. An analysis of selected health behaviours of women as breast cancer risk factors. Przegląd Menopauzalny 2013; 6: 453-458.
 • Kulik T, Modzelewska T. Zachowania prozdrowotne pielęgniarek a zespół wypalenia zawodowego. Problemy Pielęgniarstwa 2001; 1-2: 104-113.
 • Muszalik M, Kędziora- Kornatowska K, Marzec A, Klawe J. Analiza zachowań, samooceny oraz zagrożeń zdrowia pielęgniarek studiujących zaocznie. Probl. Hig. Epidemiol. 2007; 88 (3); 354-359.
 • Warchoł- Sławińska E, Włoch K. Zachowania zdrowotne pielęgniarek. Zdrowie Publiczne 2003; 113 (1-2): 156-159.
 • Chwałczyńska A, Woźniewski M, Rożek- Mróz K, Malicka I. Jakość życia kobiet po mastektomii. Wiadomości Lekarskie 2004; LVII (5-6): 312- 316.
 • Demuth A, Czerniak U. Związek poczucia jakości życia z aktywnością fizyczną dojrzałych kobiet. Fizjoterapia 2011; 19 (1): 28-40.
 • Szczepańska- Gieracha J, Malicka I, Figuła M. Wpływ ośmiotygodniowego treningu nordic walking na jakość życia kobiet po mastektomii. Onkologia Polska 2010;13(2): 90- 95.
 • Mazurkiewicz A. Mam go! Rak piersi- strefa prywatna, strefa publiczna. Warszawa 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.