PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 29 | 2 | 13-18
Article title

The assessment of the effectiveness of the chosen methods of rehabilitation in children with Cerebral Palsy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Cerebral palsy is a great and serious medical problem. There are no effective ways of its treatment which is the main reason of constant research into successful therapeutical methods of rehabilitation. Nowadays, the rehabilitation is based on neurodevelopmental methods which are the most effective and friendly for children. Therefore, it is important to find an extensive approach towards the rehabilitation of children with cerebral palsy according to ICF (International Classification of Functioning Disability and Health) concepts and the Polish model of rehabilitation. The fundamental objective of rehabilitation of children with cerebral palsy is to give them the possibility to live independently in the future.Material and methods: The research involved 10 children with cerebral palsy (including 4 girls and 6 boys) aged 5 - 8 years. The average weight for girls was 13,68 kg. and boys was 15,83 kg. The average height for all examined children was 104,25 cm. to 115,00 cm. In order to determine the effectiveness of the chosen rehabilitation methods (NDT Bobath, Sensory Integration, Halliwick, hippotherapy) as well as other supporting techniques (orthopaedic equipment, kinesiotaping, arm - chairs) to the condition of research children, the analysis of the therapeutic improvement process in the space of one year was carried out. The research method was based on the completed questionnaire as well as on the assessment of the psychomotor development according to Bobath.Results: In the examined group of children with CP, after one-year therapy, a significant improvement of the evaluated righting and balance reactions and skill abilities (p<0,05) were noticed which had a good influence on the emotions of these children. Conclusions: On the basis of the achieved results, one may advance the thesis about the justifiability of the use of the chosen methods and supporting techniques in rehabilitation of the patients with cerebral palsy.
Keywords
Publisher
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
13-18
Physical description
Dates
published
1 - 6 - 2015
online
8 - 3 - 2016
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych
author
 • Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu
References
 • Domagalska M, Szopa A. Neurorozwojowa koncepcja wczesnego wykrywania i usprawniania niemowląt z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego. Fizjoter Pol 1995;3(3):18-21.
 • Matyja M, Domagalska M. Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela Bobathów. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego; 2011.
 • Matyja M, Gogola A. Edukacja sensomotoryczna niemowląt. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego; 2005.
 • Borkowska M, editor. ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce. Warszawa: Wydawnictwo Pelikan; 1989.
 • Borkowska M, editor. ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce. Wrocław: Dolnośląska Fundacja Pomoc dzieciom; 1995.
 • Borkowska M. Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w m.p.dz. Warszawa: PTT NDT - SI; 2001.
 • Kuta M. Kurs Podstawowy NDT - Bobath; 2012 kwi-maj; Zabrze; Materiały własne.
 • Taczała J. Polski model rehabilitacji jako nowoczesne podejście do niepełnosprawnego dziecka i jego rodziny, zgodnie z koncepcją ICF. Ogólnopolska Konferencja Naukowa; 2013 list 8-9; Warszawa.
 • Levitt S. Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. Warszawa: PZWL; 2000.
 • Nowotny J, editor. Podstawy Fizjoterapii. Kraków: Wydawnictwo Kasper; 2005. Ayres J. Southern California Sensory Integration Tests. Los Angeles: Western Psychol Serv; 1972.
 • Domagalska M. Specyficzne i alternatywne sposoby terapii dzieci z porażeniem mózgowym. Neurol Dziec 2005;14(27):7-15.
 • Jasiak P. Zastosowanie hipoterapii w kompleksowej rehabilitacji dzieci z m.p.dz. Hipoterapia; 1993;(2 Suppl 3).
 • Nowotny J, Czupryna K, Domagalska M. Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny; 2009.
 • Olasińska A. Halliwick - koncepcja nauczania pływania osób niepełnosprawnych. Rehab Med 2002;6(4):77-79.
 • Bonikowski M. Porównanie ruchomości biernej w stawach kończyn dolnych małych dzieci z m.p.dz. i zdrowych rówieśników. Ogólnopolska Konferencja Naukowa; 2013 list 8-9; Warszawa.
 • Chochowska M, Zgorzelewicz-Stachowiak M, Sereda-Wiszowaty E. Wpływ wybranych czynników na skuteczność metody NDT - Bobath w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoter Pol 2008;16(3):8-24.
 • Nowotny J, Czupryna K, Domagalska M. Potrzeby i możliwości wymiernej oceny wyników rehabilitacji dzieci z m.p.dz. Rehab Med 2004;8(4):77-80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.