Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 29 | 2 | 5-11

Article title

The impact of physical activity and obedience of ergonomic rules on level of pain intensity reported by office staff

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: This paper examines office staff’s knowledge and obedience of rules of computer workstation ergonomics and assesses how physical activity and obedience of ergonomic rules affect the level of pain intensity reported by office staff included in the study. Material and methods: The study group consisted of 136 persons (94 female and 42 male) aged between 20 and 46 (average 44,5±12,6 years) working on computer workstations. Results. Approximately 50% of the study group were spending their free time actively (72 persons, 52,9%). Preferred forms of activity were as follows: walking (72,1%), cycling (58,1%) and physical exercise (26,5%).Results: It was found that higher rates of physical activity significantly reduced the intensity of the pain resulting from computer work. On the contrary, a statistically significant number of people occasionally involved in physical activity more often suffered the following symptoms: pain in the shoulders (p=0,0224), hips (p=0,0036) and feet (p=0,0458), and tingling and sensory loss in lower extremities (p<0,0001). It was found that study group members regularly involved in physical activity less often suffered from the pain in the shoulders (22,9% vs 50,0%,), hips (14,3% vs 44,7%,) and feet (17,1% vs 31,6%), and tingling and sensory loss in lower extremities (2,9% vs 36,8%) when compared to the group with occasional physical activity. Statistically significant lower incidence of pain was observed in the study group members conforming to the rules of ergonomics at work as exemplified through the following symptoms: increased muscle tension in the shoulder areas (38,5% vs 61,8%, p=0,0303), pain in the upper parts of the spine (26,9% vs 50,9%, p=0,0274), eye pain, tearing and burning sensation (57,7% vs 80,0%, p=0,0170). Conclusions: 1. Only a small number of study group members complied with ergonomic rules at work. 2 It was observed that physical activity has a positive effect on pain reduction. 3. Adherence to ergonomic rules at work has a significant influence on reduction of pain intensity in examined groups.

Keywords

Publisher

Year

Volume

29

Issue

2

Pages

5-11

Physical description

Dates

published
1 - 6 - 2015
online
8 - 3 - 2016

Contributors

 • Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa
 • II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa.
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
author
 • II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa.
 • II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa.
 • II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa.

References

 • www.nop.ciop.pl
 • Johansson JA, Rubenowitz S. Risk indicators in the psychosocial and physical work environment for work-related neck, shoulder and low back symptoms: a study among blue- and white-collar workers in eight companies. Scand J Rehabil Med. 1994 Sep;26(3):131-42.
 • Andersen JH, Kaergaard A, Frost P, Thomsen JF, Bonde JP, Fallentin N, Borg V, Mikkelsen S. Physical, psychosocial, and individual risk factors for neck/shoulder pain with pressure tenderness in the muscles among workers performing monotonous, repetitive work. Spine (Phila Pa 1976). 2002 Mar 15;27(6):660-7
 • www.helikon.com.pl
 • Wróblewska M. Ergonomia skrypt dla studentów. Opole 2004; 34-37, 43-46, 134-139
 • Kiwerski JE. Czynniki wpływające na częstotliwość występowania zespołów bólowych kręgosłupa. Wiadomości Lekarskie 2011; tom 64 (2):118-12
 • Kamińska J. Jak prawidłowo siedzieć. Bezpieczeństwo pracy. 5/2005; 26-28
 • Groszek M, Babula G, Nagraba Ł, Stolarczyk A, Mitek T. Zagrożenia powstające w wyniku niewłaściwej postawy siedzącej. Artoskopia i Chirurgia Stawów, 2011; 7(3-4):50-61
 • http://fizjoterapeutom.pl/files/5/mm fazowe i toniczne.
 • Bugajska J, Jędryka-Góral A, Gasik R, Żołnierczyk-Zreda D. Nabyte zespoły dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników w świetle badań epidemiologicznych. Medycyna Pracy 2011;62(2):153-161
 • Żytkowski A, Durda A. Etiopatogeneza zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Terapia 12/2005; 34-37
 • Kamińska J. Dolegliwości kręgosłupa przyczyny i sposoby ochrony. Bezpieczeństwo Pracy. 2000/4; 18
 • http://wady-kregoslupa.pl/splycona-lordoza-szyjna-jest-grozna-w-kazdym-wieku
 • Makowiec-Dąbrowska T, Sińczuk-Walczak H, Jóźwiak Z. Sposoby wykonywania pracy jako czynnik ryzyka zespołu cieśni nadgarstka. Medycyna Praktyczna 4/2007; 361-372
 • Janosik E, Grzesik J. Badania wpływu natężenia oświetlenia stanowisk komputerowych na sprawność pracy wzrokowej operatorów. Medycyna Pracy 2003;54 (2): 123-132
 • Kowalska M, Zejda J, Bugajska J, Braczkowska B, Brożek G, Malińska M. Dolegliwości ze strony narządu wzroku u pracowników biurowych zatrudnionych na komputerowych stanowiskach pracy. Medycyna Pracy 2011;62(1):1-8
 • Bartuzi P, Kamińska J. Obciążenie i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego a poziom wiedzy pracowników o ergonomii stanowiska komputerowego. Bezpieczeństwo Pracy 02/2010; 21-23
 • Zejda J, Bugajska J, Kowalska M, Krzych Ł, Mieszkowska M, Brożek G. i wsp. Dolegliwości ze strony kończyn górnych, szyi i pleców u osób wykonujących pracę biurową z użyciem komputera. Medycyna Pracy 2009;60(5):348-367
 • Linton SJ, Kamwendo K. Risk factors in the psychosocial work environment for neck and shoulder pain in secretaries. J Occup Med. 1989 Jul;31(7):609-13[Crossref]
 • Kamwendo K, Linton SJ, Moritz U. Neck and shoulder disorders in medical secretaries. Part I. Pain prevalence and risk factors. Scand J Rehabil Med. 1991;23(3):127-33
 • Kamwendo K, Linton SJ, Moritz U Neck and shoulder disorders in medical secretaries. Part II. Ergonomical work environment and symptom profile. Scand J Rehabil Med. 1991;23(3):135-42.
 • Ortiz-Hernández L, Tamez-González S, Martínez-Alcántara S, Méndez-Ramírez I. Computer use increases the risk of musculoskeletal disorders among newspaper office workers. Arch Med Res. 2003 Jul-Aug;34(4):331-42. [Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0021
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.