Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 29 | 1 | 5-12

Article title

Poczucie koherencji i radzenie sobie ze stresem przez młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym/ Sense of coherence and coping in young adults with cerebral palsy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: The period of early adulthood brings in the life various developmental tasks. People need to have a well-developed coping skills to successfully implement them. Congenital disability is related to additional challenges which often interfere with the process of entering in adulthood. The aim of the study is an analyzing the sense of coherence and strategies cope with stress by young adults with cerebral palsy. Materials and methods: 30 people with cerebral palsy at the age of 20-35 years, and 30 non-disabled people were invited to this study. The SOC-29 to measure the level of sense of coherence and WCQ to define a coping strategies were used. Results: Young adults with cerebral palsy showed lower level of a sense of coherence than persons with typical development. In the area of coping strategies people with disability rarely seeking a social support. Correlation analysis showed the relationship between the social support and a global sense of coherence and its three components. Conclusions: There is a need to pay more attention for a developing general resources in patients and an ability to seeking social support.

Publisher

Year

Volume

29

Issue

1

Pages

5-12

Physical description

Dates

published
1 - 3 - 2015
online
16 - 7 - 2015

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

References

 • 1. Gajewska E. Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mozgowym porażeniu dziecięcym. Neurologia Dziecięca 2009;18(35):67-71.
 • 2. Kurpiel D. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osob dorosłych z mozgowym porażeniem dziecięcym o rożnym zakresie niepełnosprawności. Krakow: Impuls; 2011.
 • 3. Mazanek E. Mozgowe porażenie dziecięce. Problemy psychologiczno- pedagogiczne. Warszawa: APS; 2003.
 • 4. Michałowicz R. Definicja, obraz kliniczny, podział. W: R. Michałowicz red. Mozgowe porażenie dziecięce. Warszawa: PZWL; 2001.p.17-26.
 • 5. Michalska A, Wendorf J, Boksa E, Wiktor PJ. Jakość życia dzieci i młodzieży z mozgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane uwarunkowania kliniczne. Neurologia Dziecięca 2012; 43(12):39-48.
 • 6. Brzezińska AI, Kaczan R. Wychowanie do samodzielności: kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osob z ograniczeniem sprawności. Warszawa: Academica; 2008.
 • 7. Loska M.Uczniowie z mozgowym porażeniem dziecięcym. Warszawa: WSiP; 2005.
 • 8. Heszen I. Psychologia stresu. Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2013.
 • 9. Terelak JF. Człowiek i stress. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta; 2008.
 • 10. Sandstrӧm K. The lived body - experiences from adults with cerebral palsy. Clinical Rehabilitation 2007; 21:432-441.
 • 11. Parchomiuk M, Byra S Style radzenia sobie osob z niepełnosprawnością narządu ruchu. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2004; 4:19-27.
 • 12. Frisch D, Msall ME. Health, functioning, and participation of adolescents and adults with cerebral palsy: a review of outcomes research. 2013; 18:84-94.
 • 13. Antonovsky A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak sobie radzić ze stresem. Warszawa: Fundacja IPZ; 2005.
 • 14. Sęk H. Stres krytycznych wydarzeń życiowych. W: H. Sęk i T. Pasikowski red. Zdrowie - stres - zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia (s. 13-22). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2001.
 • 15. Kurza K. Wspołuzależnienie kobiet. Terapia uzależnienia i Wspołuzależnienia 2000;3.
 • 16. Antonovsky A. The structure and proprieties of the Sense of Coherence Scale. Social Science and Medicine 1993;36:725-732.
 • 17. Jahnsen R, Villien L, Stanghelle JK, Holm I. Coping potential and disability - sense of coherence in adults with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation 2002;24 (10):511-518.
 • 18. Riad J, Bronstrӧm E, Langius-Eklӧf A. Do movement deviations influence self-esteem and sense of coherence in mild unilateral cerebral palsy. Journal of Pediatric Orthopedics 2013; 33(3):298-302.
 • 19. Darrah J, Magil-Evans A, Adkins R. How well are we doing? Families of adolescents or young adults with cerebral palsy share their perceptions of service delivery. Disability and Rehabilitation 2001;24(10):542-549.
 • 20. Kurowska K, Szumacher I. 2011 Poczucie koherencji a otrzymywane wsparcie wśrod niepełnosprawnych pracownikow zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Nursing Topics 2011;19(1):92-98.
 • 21. Pawłowska-Cyprysiak K. Uwarunkowania jakości życia osob z niepełnosprawnością ruchową. Bezpieczeństwo Pracy 2011;10:6-8.
 • 22. Koniarek J, Dudek B, Makowska Z. Kwestionariusz Orientacji Życiowej. Adaptacja The Sense of Coherence Questionnaire (SOC) A. Antonovsky’ego. Przegląd Psychologiczny 1993;36 (4): 491-502.
 • 23. Pasikowski T. Kwestionariusz Poczucia Koherencji dla dorosłych (SOC-29). W: H. Sęk i T. Pasikowski red. Zdrowie - stres - zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia (s. 71-86). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2001.
 • 24. Pisula E. Psychologiczne problemy rodzicow z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; 1998.
 • 25. Brzezińska AI. Jak trafnie rozpoznawać problemy rozwojowe? W: AI Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: GWP.
 • 26. Kristić T, Oros M. Coping with stress and adaptation in mothers of children with cerebral palsy. Med Pregl 2012;LXV (9-10):373-377.
 • 27. Engel JM, Swartz L, Jensen MP, Johnson DR. Pain in cerebral palsy: the relations of coping strategies to adjustment. Pain 2000;88(3):225-230.
 • 28. Slaman J, van den Berg-Emons HJ et.all. A lifestyle intervention improves fatigue, mental health and social support among adolescents and young adults with cerebral palsy: Focus on mediating effects. Clinical Rehabilitation 2014;28: 0269215514555136.
 • 29. Jelonkiewicz I, Kosińska-Dec K. Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem: empiryczna analiza kierunku zależności. Przegląd Psychologiczny 2001;44(3):337-347.
 • 30. Brzezińska AI. Między sprawnością a niepełnosprawnością [W:] AI Brzezińska. Zadania rodziny i szkoły: od samodzielności dziecka do efektywności pracownika. Warszawa: Academica; 2009.
 • 31. Marszałek L. Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osob niepełnosprawnych. SEMINARE 2009; 26:201-213.
 • 32. Połrola P. Funkcjonowanie osob dorosłych z mpdz. Aspekty zdrowotne i społeczne. Przegląd Pediatryczny 2013; 43(1):17-21.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.