Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 4 | 43-50

Article title

Demograficzne uwarunkowania stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce bólu w chorobie dyskowej odcinka krzyżowo – lędźwiowego kręgosłupa / Demographic determinants of using exercise as the prophlaxis of the cross section of the disk – lumbar spine’s pain

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: The disc disease of the lumbosacral spine is frequently occurs whose the main cause is the intervertebral disc degeneration. Pain in the lower back section of the spine and a considerable impairment of physical fitness is the main ailment. It is a chronic disease with periodic recurrent episodes of intense pain. Coping with the disease means, among other things, reinforcement perivertebral muscles through regular physical exercise. It is assumed that sociodemographic factors will be related to undertaking health-promoting actions in the form of physical activity adjusted to the degenerative disc disease of the lumbosacral spine. The aim of the paper was to answer the question whether demographic variables have any connection with undertaking physical activity adjusted to the disease of the lower back section of the spine. Material and methods: The study was a longitudinal type of research (two measurement points at half yearly interval) and it covered 92 people in whom the disc disease of the lumbosacral spine was found by means of MRI scan. The study used an interview (the sociodemographic data), the eleven-point VAS scale, and a questionnaire concerned undertaken phisical activity. Results: The patients showed a low level of physical activity undertaken due to the disease of the spine (M=2.33 SD=2.21). A dependency between younger age (H(2, N=92)=4.5, p<0.08) and higher education (H(3, N=91)=16.62,p=0.001) and undertaking physical activity adjusted to the disease of the lower back section of the spine was noticed. Conclusions: The people who took part in the study undertook little physical activity due to the spine disease. Age and education are related to the undertaking of physical activity adjusted to the disease of the lower back section of the spine.

Publisher

Year

Volume

28

Issue

4

Pages

43-50

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2014
online
9 - 5 - 2015

Contributors

 • Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

References

 • 1. Styczyński T. Problemy terapeutyczne związane z przewlekłym bolem i zaburzeniami napięcia mięśniowego u chorych na dyskopatię lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Reumatologia 2001; 39(4): 390-394.
 • 2. Chaitow L, Fritz S. Masaż leczniczy. Bole dolnego odcinka kręgosłupa i miednicy. Wrocław: Elsevier Urban&Partner 2007; s. 1-24.
 • 3. Żytkowski A, Sosnowski S, Wrodycka B. Etiopatogeneza choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Pol Merk Lek 2006; XXI(125): 498-501.
 • 4. Radziszewski KR. Porownawcza retrospektywna analiza dolegliwości bolowych u chorych na dyskopatię lędźwiową leczonych zachowawczo bądź operacyjnie. Pol Merk Lek 2006; XXI (124): 335-340.
 • 5. Domżał TM. Przewlekłe nieswoiste bole krzyża - stara dolegliwość czy nowa choroba neurologiczna? Polski Przegląd Neurologiczny 2007; 3(4): 216-227.
 • 6. Świerkot J. Bole krzyża - etiologia, diagnostyka i leczenie. Przewodnik Lekarza 2006; 2: 86-98.
 • 7. Radziszewski KR. Analiza porownawcza stanu neurologicznego chorych na dyskopatię kręgosłupa lędźwiowego leczonych zachowawczo lub operacyjnie. Pol Merk Lek 2007; XXII(129): 186-191.
 • 8. Rakowski A. Kręgosłup w stresie. Jak usunąć bol i jego przyczyny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2001.
 • 9. Dolińska-Zygmunt G. Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN 2000.
 • 10. Heszen-Niejodek I. Psychologiczne modele teoretyczne leżące u podstaw promocji zdrowia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997; 1629: 12-33.
 • 11. Turkiewicz-Maligranda A. Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z chorobą dyskową odcinka krzyżowo- -lędźwiowego. Praca doktorska. Uniwersytet Medyczny, Wrocław 2013.
 • 12. Dobrogowski J, Wordliczek J. (red.) Bol przewlekły. Krakow: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002.
 • 13. Brzeziński JM, Zakrzewska M. Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii. W: Strelau J, Doliński D. (red.). Psychologia akademicka. Podręcznik. Tom I. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2010; s. 176-302. Postępy Rehabilitacji (4), 43 - 50, 2014

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.