PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 4 | 29-34
Article title

Porównanie zgodności diagnozy funkcjonalnej wg McKenziego pacjentów z dolegliwościami odcinka lędźwiowego kręgosłupa pomiędzy – instruktorem metody, a fizjoterapeutą po kursie A / Inter-rater reliability of McKenzie functional diagnosis of low back pain patients between – the instructor and physiotherapist after A course

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa są powszechnym problemem współczesnych społeczeństw. Rzetelna diagnoza funkcjonalna jest kluczem do postawienia rozpoznania oraz stanowi pierwszy etap do rozpoczęcia leczenia tego schorzenia oraz zapobiegania jego nawrotom. Celem pracy było zbadanie zgodności stawianej diagnozy przez początkującego terapeutę po ukończeniu kursu „A” według metody McKenziego w porównaniu z diagnozą stawianą przez instruktora metody z wieloletnim doświadczeniem. Materiał i metody: Badania były prowadzone w Instytucie McKenziego Polska w Poznaniu. Pacjentami (n=30) z bólami odcinka lędźwiowego kręgosłupa poddani zostali diagnostyce metodą McKenziego. Analizie poddano następujące elementy diagnozy i leczenia: rozpoznanie, kierunkową preferencję ruchu, wybór pozycji wyjściowej do ćwiczeń oraz ich częstotliwość. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono zgodność diagnoz na poziomie: 75%, 100%, 100% i 78% odpowiednio dla zmiennych: rozpoznanie, kierunek leczniczy, pozycja wyjściowa i częstotliwość ćwiczeń. Wnioski: 1. Kurs „A” metody McKenziego, jako pierwszy etap szkolenia pozwala w pełni przygotować terapeutę do zadań takich jak diagnostyka i planowanie terapii pacjentow z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego. 2. Metoda McKenziego umożliwiła minimalizację błędów diagnostycznych, pomimo dużej różnicy w doświadczeniu diagnostów. 3. Różnice wynikające z doświadczenia diagnostów istniały przede wszystkim w sytuacjach diagnozowania pacjentów kwalifikujących się do grupy „inne”.
EN
Introduction: Low back pain is a common problem of modern society. Reliable functional diagnosis is the key to diagnosis and is the first step in treating this disease and to prevent its recurrence. The aim of the study was to examine the inter- rater reliability of diagnosis by a novice therapist after completing the course “A” of the McKenzie method compared with the diagnosis made by the experienced instructor. Material and methods: The study was conducted at the Institute McKenzie Poland in Poznan. Patients (n = 30) of the low back pain were diagnosed by McKenzie method. Following variables were analyzed: diagnosis, directional, starting position for the exercise and their frequency. Results: Following inter-rater reliability was found for Kappa coefficient: diagnosis 0.75, therapeutic direction 1.0, starting position 1.0 and frequency of exercise 0.78. Conclusions: 1. Course “A” of McKenzie method can fully prepare the therapist for tasks such as diagnosis and treatment planning of patients with low back pain. 2. McKenzie method allowed to minimize diagnostic errors, despite the large difference in the experience of diagnosticians. 3. Differences arising from the experience of diagnosticians were primarily in situations diagnose patients eligible for “other”.
Publisher

Year
Volume
28
Issue
4
Pages
29-34
Physical description
Dates
published
1 - 12 - 2014
online
9 - 5 - 2015
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, Katedra Fizjoterapii
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, Katedra Fizjoterapii
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, Katedra Fizjoterapii
References
 • 1. McKenzie R, May S. Mechanical diagnosis and therapy. Second ed. Waikanae, Spinal Publication New Zeland Ltd; 2003.
 • 2. Waxman R, Tennant A, Helliwell P. A prospective follow- up study of low back pain in the community. Spine 2000;25(16):2085-90.[Crossref][PubMed]
 • 3. Weber M. Back pain in emergency setting. Ther Umsch 2013;70(9):503-8.[Crossref][PubMed]
 • 4. Altaf F, Heran MK, Wilson LF. Back pain in children and adolescence. Bone Joint J 2014;96-B(6):717-23.[PubMed]
 • 5. Taxter AJ, Chauvin NA, Weiss PF. Diagnostic and treatment in paediatric population. Phys Sportsmed 2014;42(1):94-104.[Crossref][PubMed]
 • 6. Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Głowny Urząd Statystyczny. Warszawa, 2011.
 • 7. Dunn KM, Hestbaek L, Cassidy JD. Low back pain across the life course. Best Pract Res Clin Rheumatol 2013;27(5):591-600.[PubMed][Crossref]
 • 8. Klipstein A, Nydegger A. Back pain In the working age population, Ther Umsch 2013;70(9):515-21.[Crossref][PubMed]
 • 9. Hasler C. Back pain during growth. Swiss Med Wkly 2013;143.[WoS]
 • 10. Slipman CW, Patel RK, Botwin K, Huston C, Zhang L, Lenrow D, Garvan C. Epidemiology of spine tumors presenting to musculoskeletal Physiatrists. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2003;84: 492-5.[Crossref][PubMed]
 • 11. Deyo RA, Rainville J, Kent D. What can history and physical examination tell us about low back pain? JAMA 1992;268;70-765.
 • 12. Werneke MW, Deutscher D, Hart DL, Stratford P, Ladin J, Weinberg J, Herbowy S, Resnik L. McKenzie lumbar classification: inter-rater agreement by physical therapists with different levels of formal McKenzie postgraduate training, Spine 2014;39(3):E182-90.[WoS][Crossref]
 • 13. Werneke MW, Hart DL, Deutscher D, Stratford PW. Clinician’s ability to identify neck and low back interventions: an inter-rater chance-corrected agreement pilot study. J Man Manip Ther 2011;19(3):172-81.[Crossref]
 • 14. Lade H, McKenzie S, Steele L, Russel T. Validity and reliability of the assessment and diagnosis of musculoskeletal elbow disorders using telerehabilitation. J Telemed Telecare 2012;18(7):413-8.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 15. Truszczyńska A. Wartość badania wg McKenziego w diagnostyce klinicznej bolow kręgosłupa w przebiegu infekcyjnych zapaleń i przerzutow nowotworowych. Chir.Narz. Ruchu i Ortop Pol 2011:339-343.
 • 16. Greenhalgh S, Selfe J. Red flags: a guide to identifying serious pathology of spine. Churchill Livingstone Elsevier 2006.
 • 17. Rąpała K, Walczak P, Truszczyńska A, Łukawski S, Nowak- Misiak M. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne zespołow bolowych kręgosłupa i ich podział wg kolorowych flag. Ortop Traumatol Rehabil 2012;3:215-228.
 • 18. Truszczyńska A, Brychcy A, Rąpała K, Walczak P, Truszczyński O, Tarnowski A. Powtarzalność i odtwarzalność wynikow oceny rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowego u kandydatow na pilotow samolotow. Ortop Traumatol Rehabil 2011;13(4):343-351.
 • 19. Kafchitsas K, Habermann B, Khan F, Matzaroglou C. Operations in spinal surgery are not always needed. Do we operate more than we should. Hell J Nucl Med 2014;17(1):17-9.[PubMed]
 • 20. Svensson GL, Wendt GK, Thomee R. A structured physiotherapy treatment model can provide rapid relief to patients who qualify for lumbar disc surgery: a prospective cohort study. J Rehabil Med 2014;46(3):233-40.[PubMed][Crossref][WoS]
 • 21. Deyo RA, Dworkin SF, Amtmann D. Report of the national institutes of health task force on research standards for chronic low back pain. J Manipulative Physiol Ther 2014;37(7):449-67. [WoS][Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.