PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 3 | 47-54
Article title

Czy istnieje „idealna” pozycja siedząca? / Does „ideal” sitting position exist?

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wspołczesny człowiek większą cześć dnia spędza w pozycji siedzącej mimo, że sedenteryjny tryb życia często wymieniany jest jako jeden z determinantow zaburzeń postawy ciała oraz dolegliwości bolowych kręgosłupa. Negatywny wpływ długotrwałego przebywania w nieprawidłowej pozycji siedzącej powoduje, że w ramach postępowania profilaktycznego i leczniczego, fizjoterapeuci oraz lekarze często rekomendują rożne sposoby siedzenia w celu uniknięcia lub zmniejszenia dolegliwości bolowych kręgosłupa. Nie ma jednak jednolitych wytycznych odnośnie najbardziej pożądanej pozycji siedzącej, a jej charakterystyka jest przedmiotem dyskusji. Ze względu na negatywne konsekwencje pozycji siedzącej z kyfotycznym ustawieniem kręgosłupa (np. rozciąganie więzadeł nadkolcowych, wywołanie dolegliwości bolowych) w części rekomendacji sugeruje się konieczność odtwarzania w tej pozycji lordotycznego ustawienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Wśrod zalet tej pozycji wymienia się m. in. mniejsze, w porownaniu do pozycji zgięciowej, ciśnienie w jądrze miażdzystym; mniejsze obciążenie kompresyjne w przedniej części pierścienia włoknistego oraz lepszą amortyzację wstrząsow w czasie ruchu. Pozycja ta może wiązać się jednak ze zwiększonym obciążeniem stawow międzywyrostkowych oraz zwiększoną aktywnością mięśni grzbietu i związanym z tym odczuciem dyskomfortu. Dlatego też w niektorych wytycznych rekomenduje się przyjmowanie pozycji siedzącej z umiarkowanym zgięciem części lędźwiowej kręgosłupa. Ma to zapewnić m. in. rownomierny rozkład obciążenia w krążkach międzykręgowych oraz mniejsze obciążenie stawow międzywyrostkowych. Biorąc pod uwagę sprzeczne opinie w piśmiennictwie wydaje się, że nie istnieje jedna, uniwersalna, „idealna” pozycja siedząca. Dobor pozycji siedzącej powinien być zawsze indywidualny i uwzględniający osobniczą charakterystykę narządu ruchu. Szczegolnie, że każda pozycja (lordotyczna, kyfotyczna) utrzymywana przez dłuższy czas prowadzi do dyskomfortu oraz objawow ze strony tkanek okołokręgosłupowych.
EN
Sedentary behavior is often mentioned as a factor of posture disorders and low back pain. Despite this fact modern man spends most of time in sitting position. Therefore, physiotherapists and physicians recommends many different sitting positions to prevent and treat negative effects of prolonged sitting in poor posture. Lack of unified guidelines of the best sitting posture is a topic of discussions. Because of negative consequences of sitting in slump posture such as stretched supraspinal ligaments and low back pain some recommendations suggest lordotic lumbar posture that decreases nucleus pulposus pressure, lesser compression load of anterior part of intervertebral disc and provides better shock absorption during movement. However, this position can be related to higher compression of intervertebral joints, increased back muscles activity and back discomfort. Therefore, several studies suggests sitting with slight flexion of the lumbar spine as it lead to even load distribution on intrvertebral disc and decreased compression of intervertebral joints. The analisys of many different studies and contradictory opinions shows that one ideal sitting posture doesn’t exist. Sitting position should be chosen individually in regard to the inter-individual characteristics of musculoskeletal system. It worth also noting that every position (lordotic or kyphotic) maintained for a prolong time leads to discomfort and soft tissue symptoms.
Publisher

Year
Volume
28
Issue
3
Pages
47-54
Physical description
Dates
published
1 - 9 - 2014
online
9 - 5 - 2015
Contributors
 • Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Jozefa Rusieckiego w Olsztynie
References
 • 1. Gorecki A et al. Bad posture prevention in children and youth in education and upbringing - experts recommendations. Pol Ann Med 2009;16(1):168-77.
 • 2. Jones GT, Macfarlane GJ. Epidemiology of low back pain in children and adolescents. Arch Dis Child 2005;90(3):312-6.[PubMed][Crossref]
 • 3. Kendall FP, Kendal McCreary E, Provance PG, Rodgers M, Romani W. Muscles: testing and function with posture and pain. 5th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.p.49-117.
 • 4. Kędra A, Czaprowski D. Epidemiology of back pain in children and youth aged 10-19 from the area of the south-east of Poland. BioMed Res Int 2013; ID 506823.[WoS]
 • 5. Murphy S, Buckle P, Stubbs D. Classroom posture and self- -reported back and neck pain in schoolchildren. Appl Ergon 2004;35:113-20.[Crossref][PubMed]
 • 6. Womersley L, May S. Sitting posture of subjects with postural backache. J Manipulative Physiol Ther 2006;29(3):213-8.[Crossref]
 • 7. Lin FF, Parthasarathy S, Taylor SJ, Pucci D, Hendrix RW, Makhsous M. Effect of different sitting postures on lung capacity, expiratory flow and lumbar lordosis. Arch Phys Med Rehabil 2006;87(4):504-9.[Crossref][PubMed]
 • 8. Lis AM, Black KM, Korn H, Nordin M. Association between sitting and occupational LBP. Eur Spine J 2007;16:283-98.[PubMed][Crossref]
 • 9. Roffey D, Wai EK, Bishop P, Kwon BK, Daqenais S. Causal assessment of occupational sitting and low back pain: results of a systematic review. Spine J 2010;10(3):252-61.[WoS][Crossref][PubMed]
 • 10. Kiebzak i wsp. Wpływ ustawienia miednicy na dolegliwości bolowe w okolicy serca. Kwart Ortop 2010;1:56-67.
 • 11. Rhodes RE, Mark RS, Temmel CP. Adult sedentary behavior: a systematic review. Am J Preventive Med 2012;42(3):3-28.[Crossref]
 • 12. Czaprowski D, Stoliński Ł, Szczygieł A, Kędra A. Zachowania sedenteryjne dziewcząt i chłopcow w wieku 7-15 lat. Zdrowie Publiczne 2011;121(3):248-52.
 • 13. Drygas W i wsp. Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska 2005;63:645-8.
 • 14. O`Sullivan K, O’Sullivan P, O’Sullivan L, Dankaerts W. What do physiotherapists consider to be the best sitting spinal posture? Man Ther 2012;17(5):432-7.[WoS][Crossref]
 • 15. Claus A, Hides JA, Moseley GL, Hodges PW. Is “ideal” sitting real?: measurement of spinal curves in four sitting postures. Man Ther 2009;14(4):404-8.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 16. Lewandowski J. Kształtowanie się krzywizn fizjologicznych i zakresow ruchomości odcinkowej kręgosłupa człowieka w wieku 3-25 lat w obrazie elektrogoniometrycznym. Monografia AWF Poznań nr 365; 2006.
 • 17. Lee L. Ch 7: restoring force closure/motor control of the thorax. In: Lee D., editor. The thorax: an integrated approach. 2nd ed. Minneapolis: OPTP; 2003.p.103-35.
 • 18. O`Sullivan PB. “Clinical instability” of the lumbar spine: its pathological basis, diagnosis and conservative management. In: Boyling JD, Jull GA, editors. Grieve`s modern manual therapy: the vertebral column. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2004.p.311-31.
 • 19. Scannell JP, McGill SM. Lumbar posture: should it and can it be modified? A study of passive tissue stiffness and lumbar position during activities of daily living. Phys Ther 2003;83(10):907-17.[PubMed]
 • 20. Adams MA, Bogduk N, Burton K, Dolan P. The biomechanics of back pain. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2006.p.177-94.
 • 21. McGill SM. Brown S. Creep response of the lumbar spine to prolonged full flexion. Clin Biomech 1992;7:43-6.[Crossref]
 • 22. Solomonow W, Zhou BH, Baratta RV, Lu Y, Harris M. Biomechanics of increased exposure to lumbar injury caused by cyclic loading. Part 1. Loss of reflexive muscular stabilization. Spine 1999;24(23):2426-34.
 • 23. Adams MA, Dolan P. Time-dependent changes in the lumbar spine`s resistance to bending. Clin Biomech 1996;11:194-200.[Crossref]
 • 24. Gedalia , Solomonow M, Zhou BH, Baratta RV, Lu Y, Harris M. Biomechanics of increased exposure to lumbar injury caused by cyclic loading. Part 2. Recovery of reflexive muscular stability with rest. Spine 1999;24(23):2461-7.[Crossref][PubMed]
 • 25. Solomonow M, Zhou BH, Baratta RV, Lu Y, Zhu M, Harris M. Bioexpotential recovery model of lumbar viscoelastic laxity and reflexive muscular activity after prolonged cyclic loading. Clin Biomech 2000;15(3):167-75.[Crossref]
 • 26. Korakakis V, Sideris V, Giakas G. Sitting bodily configuration: A study investigating the intra-tester reliability of positioning subjects into a predetermined sitting posture. Man Ther 2014;19(3):197-202.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 27. Caneiro JP et al. The influence of different sitting postures on head/neck posture and muscle activity. Man Ther 2010;15(1):54-60.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 28. Edmondston SJ et al. Postural neck pain: an investigation of habitual sitting posture, perception of ‘good’ posture and cervicothoracic kinaesthesia. Man Ther 2007;12(4):363-71.[PubMed][Crossref][WoS]
 • 29. May S, Nanche G, Sampada P. High frequency of McKenzie’s postural syndrome in young population of non-care seeking individuals. J Manipulative Physiol Ther 2011;19(1):48-54.
 • 30. McKenzie R, May S. Kręgosłup lędźwiowy. Mechaniczne diagnozowanie i terapia. T. 2. Wyd. FORUM; 2011.
 • 31. Pillastrini P et al. Effectiveness of an ergonomic intervention on work-related posture and low back pain in video display terminal operators: a 3 year cross-over trial. Appl Ergon 2010;41(3):436-43.[WoS][PubMed][Crossref]
 • 32. Falla D, Jull G, Russell T, Vicenzino B, Hodges P. Effect of neck exercise on sitting posture in patients with chronic neck pain. Phys Ther 2007;87(4):408-17.[PubMed][Crossref]
 • 33. Claus AP, Hides JA, Moseley GL, Hodges PW. Different ways to balance the spine: subtle changes in sagittal spinal curves affect regional muscle activity. Spine 2009;34(6):E208-14.[WoS][Crossref]
 • 34. Magee DJ. Thoracic (dorsal) spine. In: Orthopedic physical assessment. 4th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2006.p.425-65.
 • 35. Sprague RB. Differential assessment and mobilisation of the cervical and thoracic spine. In: Donatelli R, Wooden MJ, editors. Orthopaedic physical therapy. 3rd ed. New York: Churchill Livingstone; 2001.p.108-43.
 • 36. Vergara M, Page A. Relationship between comfort and back posture and mobility in sitting-posture. Appl Ergon 2002;33:1-8.[PubMed][Crossref]
 • 37. Dankaerts W, O’Sullivan P, Burnett A, Straker L, Davey P, Gupta R. Discriminating healthy controls and two clinical subgroups of nonspecific chronic low back pain patients using trunk muscle activation and lumbosacral kinematics of postures and movements: a statistical classification model. Spine 2009;34(15):1610-8.[Crossref][WoS][PubMed]
 • 38. Van Dillen L, Maluf KS, Sahrmann SA . Further examination of modifying patient preferred movement and alignment strategies in patients with low back pain during symptomatic tests. Man Ther 2009;14(1):52-60.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 39. O`Sullivan PB et al. Effect of different upright sitting postures on spinal-pelvic curvature and trunk muscle activation in a pain-free population. Spine 2006;31(19):E707-12.[Crossref]
 • 40. Curran M, Dankaerts W, O’Sullivan P, O’Sullivan L, O’Sullivan K. The effect of backrest and seatpan inclination on sitting discomfort and trunk muscle activation in subjects with extension-related low back pain. Ergonomics 2014;57(5):733-43.[Crossref][WoS][PubMed]
 • 41. van Dieen J, Westebring-Van der Putten EP, Kingma I, de Looze MP. Low-level activity of the trunk extensor muscles causes electromyographic manifestations of fatigue in absence of decreased oxygenation. J Electromyogr Kinesiol 2009;19(3):398-406.[WoS][Crossref]
 • 42. Adams MA, Bogduk N, Burton K, Dolan P. The biomechanics of back pain. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2006.p.187-205.
 • 43. Adams MA, Hutton WC. The effect of posture on the fluid content of lumbar intervertebral disc. Spine 1983;8:665-71.[PubMed][Crossref]
 • 44. Maroudas , Stockwell RA, Nachemson A, Urban J. Factors involved in the nutrition of the human lumbar intervertebral disc: cellularity and diffusion of glucose in vitro. J Anat 1975;120:113-30.[PubMed]
 • 45. O’Sullivan P. Diagnosis and classification of chronic low back pain disorders: maladaptive movement and motor control impairments as underlying mechanism. Man Ther 2005;10(4):242-55.[Crossref]
 • 46. Czaprowski D, Pawłowska P, Stoliński Ł, Kotwicki T. Active self-correction of back posture in children instructed with ‘straighten your back’ command. Man Ther 2014;19(5):392-8. [Crossref][PubMed][WoS]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.