Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 3 | 37-46

Article title

Niepełnosprawność w zmieniającej się kulturze / Disability in the face of the ongoing cultural changes

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper opens with an overview of the main ideas and attitudes towards disability which have been characteristic to subsequent periods in the development of Western civilization. This is followed by an analysis of certain oversimplifications and falsifications which have been made in various descriptions of how disability was seen throughout the ages. The said oversimplifications and errors are then shown to be linked to certain ideologies and intellectual currents. The second part of the present study gives insight into the various factors which have affected the growth of special needs pedagogy and the situation of disabled people. This part also includes a discussion of potential dangers to the health and development of people, especially those with special needs, brought on by certain features of the contemporary culture. The final part of the present study offers a number of educational solutions which may lead to positive social change and thus to improve the challenging situation of many disabled people.

Publisher

Year

Volume

28

Issue

3

Pages

37-46

Physical description

Dates

published
1 - 9 - 2014
online
9 - 5 - 2015

Contributors

 • Pracownia Psychologii Rehabilitacji i Pedagogiki Specjalnej, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

References

 • 1. Mauersberg S. (red) Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. PWN, Warszawa, 1990.
 • 2. Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Niepełnosprawnych. W trosce o życie. Dokumenty Kościoła , Biblos, Warszawa, 1998, 342.
 • 3. Krause A, Wspołczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, Krakow 2010,18 .
 • 4. Tromin A. Panie abym przejrzał. Ślepota i niewidomi w Biblii, KUL, Lublin, 1997,54.
 • 5. Możdżeń S. Historia wychowania. Wybor źrodeł. cz. I. Starożytność. Wyd. Ped. ZNP. Kielce 1996.
 • 6. Tomasik E. Materiały do dziejow opieki nad społecznie niedostosowanymi. WSiP, Warszawa 1976, 10-12.
 • 7. Morawski A. Sofokles, Edyp Krol, . Krakow 2002.
 • 8. Kumor B. Historia Kościoła. cz. II, KUL; Lublin 2003.
 • 9. Geremek B. Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia. Czytelnik Warszawa 1989.
 • 10. Modrzewski AF. O poprawie Rzeczypospolitej, Ossolineum. Warszawa 1976.
 • 11. Komeński JA. Wielka dydaktyka, Ossolineum, Wrocław 1956.
 • 12. Śniadecki J. O fizycznym wychowaniu dzieci [ze wstępem Macieja Demela]. AWF Krakow; 1990.
 • 13. Speck O. Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. GWP, Gdańsk 2005, 144.
 • 14. Rousseau JJ. Emil czyli o wychowaniu, .t.I, Wrocław 1955,33.
 • 15. Grodecka E. Historia niewidomych polskich w zarysie. Wyd. Polski Związek Niewidomych, Warszawa 1996.
 • 16. Wyczesany J. Oligofrenopedagogika. Impuls, Warszawa 1996,173-180.
 • 17. Balcerek M. Rozwoj wychowania i kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Zarys historyczny, WSiP. Warszawa 1981.
 • 18. Gasik W. Rozwoj pedagogiki i pedagogiki specjalnej w XIX i początkach XX wieku, (w:) Mauersberg S. (red), 102 .PWN Warszawa 1990.
 • 19. Vanier J. Wspolnota. Wybor pism, Michalineum, Warszawa 1985, 159.
 • 20. Kozielecki J. Koniec wieku nieodpowiedzialności , PWN, Warszawa 1995.
 • 21. Charaktery 2009, 12, 13.
 • 22. Fukuyama F. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Impuls. Krakow 2004.
 • 23. Jan Paweł II. Przemowienie do młodzieży, Gniezno 3 czerwca 1979, (w:) Tenże , Pielgrzymki do Ojczyzny, Krakow 1999,41.
 • 24. Krąpiec A. Rozważania o wychowaniu, KUL; Lublin 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.