PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 3 | 29-35
Article title

Wczesne wyniki leczenia zachowawczego pacjentki z progresywną skoliozą idiopatyczną – opis przypadku / Early results of conservative treatment of patient with progressive idiopathic scoliosis – a case study

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Zgodnie z wytycznymi Towarzystwa SOSORT, w leczeniu zachowawczym skoliozy idiopatycznej (SI) stosuje się fizjoterapię oraz leczenie gorsetowe, a jego głownym celem jest zapobieganie progresji skrzywienia i poprawa estetyki sylwetki. Celem pracy jest przedstawienie wynikow leczenia zachowawczego 12-letniej dziewczynki z progresywną skoliozą idiopatyczną. Opis przypadku: Diagnostykę fizjoterapeutyczną przeprowadzono po raz pierwszy w marcu 2010 roku z powodu zaobserwowanej przez matkę asymetrii ustawienia łopatek. Pacjentkę skierowano do poradni ortopedycznej w celu dalszej diagnostyki. W badaniu radiologicznym stwierdzono: prawostronne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th6-Th11, 30°) oraz lewostronne w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11-L4, 30°), test Rissera (0). Zalecono leczenie gorsetem Cheneau (23 godz./dobę) oraz intensywną fizjoterapię. Na podstawie wywiadu z rodzicami dziewczynki ustalono, że zalecenia dotyczące noszenia gorsetu i ćwiczeń nie były w domu przestrzegane. Kontrolne zdjęcie rentgenowskie wykonane we wrześniu 2010 roku wykazało progresję prawostronnego skrzywienia w odcinku piersiowym (Th6-Th11, 36°). Zalecono zwiększenie systematyczności noszenia gorsetu i wykonywania ćwiczeń. Zdjęcie rentgenowskie wykonane w czerwcu 2011 roku wykazało zmniejszenie wartości kątowych skrzywienia: Th6-Th11, 18° oraz Th11-L4, 14°. Test Rissera określono na (1). Wystąpienie pierwszej miesiączki odnotowano w listopadzie 2011 roku. Pacjentka kontynuowała leczenie gorsetem i fizjoterapią. We wrześniu 2013 roku wykonano kontrolne zdjęcie rentgenowskie (Th5-Th11, 15°, Th11-L4, 11°). Test Rissera określono na (4). Zalecono zakończenie leczenia gorsetem oraz kontynuację fizjoterapii w celu poprawy estetyki sylwetki. Podsumowanie i wnioski: Leczenie zachowawcze (gorset i fizjoterapia) może prowadzić do zmniejszenia wielkości kątowej skrzywienia u dzieci z progresywną SI.
EN
Introduction:According to SOSORT, conservative treatment of idiopathic scoliosis (IS) includes physiotherapy and bracing. The main goal of treatment is to prevent of progression of the curvature as well as improvement the appearance. The aim of the study is to present the results of conservative treatment of girls aged 12 years with progressive idiopathic scoliosis. A case study: The first diagnostic was performed in March 2010 due to asymmetry of scapulas observed by the mother. The girl was referred to an orthopedist for a more detailed diagnostics. The radiographic assessment found: the right-sided curvature in the thoracic (Th6-Th11, 30°) and left-sided in the thoraco-lumbar (Th11-L4, 30°). The Risser sign was determined (0). It was recommended Cheneau brace (23 hours per day) as well as intensive physiotherapy. In the conversation with parents and girl, it was established that they failed to comply the recommendation. The control radiographic exam (September, 2010) revealed the progression of the right thoracic curve (Th6-Th11, 36°). It was recommended more systematic wearing the brace and exercises. The X-ray performed in June 2011 showed decrease of the Cobb angle (Th6-Th11, 18° right and Th11-L4, 14° left). Risser sign value was (1). The menarche occurred in November 2011. The patient continued the treatment with the brace and physiotherapy. In September 2013 performed the control X-ray exam (Th5- Th11, 15°, Th11-L4, 11°). The Risser sign was determined (4).The physician decided by the end of treatment with Chenenau brace and recommended the continuation of physiotherapy to improve the appearance. Summary and conclusion: The conservative treatment (Cheneau brace and physiotherapy) can lead to decrease the Cobb angle in children with IS.
Publisher

Year
Volume
28
Issue
3
Pages
29-35
Physical description
Dates
published
1 - 9 - 2014
online
9 - 5 - 2015
Contributors
 • Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Piłsudskiego w Warszawie, justyna.leszczewska@wp.pl
 • Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Jozefa Rusieckiego
 • Katedra Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • 1. Negrini S, Wulisa AG, Aulisa L, Circo AB, de Mauroy JC, Durmała J, et al. 2011 SOSORT giudelines: Orthopaedic and Regabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis 2012;7:3.
 • 2. Kotwicki T, Durmała J, Czaprowski D, Głowacki M, Kołban M, Snela S, et al. Conservative management of idiopathic scoliosis - guidelines based on SOSORT 2006 Consensus. Ortop Traumatol Rehabil 2009;11(5):379-95.
 • 3. Grivas TB, Vasiliadis E, Mouzakis V, Mihas C, Koufopoulos G. Association between adolescent idiopathic scoliosis prevalence and age at menarche in different geographic latitudes. Scoliosis 2006;1:9.[PubMed]
 • 4. Tan KJ. Factors associated with spinal deformity progression in adolescent idiopathic scoliosis. Pediatric Health 2009;3(5):445-9.
 • 5. Tan KJ, Moe MM, Vaithinathan R, Wong HK. Curve Progression in Idiopathic Scoliosis Follow-up Study to Skeletal Maturity. Spine 2009;34(7):697-700.[PubMed][Crossref]
 • 6. Eskalada F, Marco E, Duarte E, Ma Muniesa J, Boza R, Tejero M, et al. Assessment of angle velocity in girls with adolescent idiopathic scoliosis. Scoliosis 2009; 4: 20.
 • 7. Bunnell WP: The natural history of idiopathic scoliosis before skeletal maturity. Spine 1986;11(8):773-6.[PubMed][Crossref]
 • 8. Weinstein SL, Ponseti IV. Curve progression in idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg Am 1983;65(4): 447-55.[PubMed]
 • 9. Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, Maruyama T, Rigo M, Weiss HR, et al. Why do we treat adolescent idiopathic scoliosis? What we want to obtain and to avoid for our patients. SOSORT 2005 Consensus paper. Scoliosis 2006;1:4.
 • 10. Weiss HR, Negrini S, Hawes M, Rigo M, Kotwicki T, Grivas TB, et al. Physical Exercises in the Treatment of Idiopathic Scoliosis at Risk of race treatment - SOSORT Consensus paper 2005. Scoliosis 2006;1:6.
 • 11. Hawes MC. The use of exercises in the treatment of scoliosis: an evidence-based critical review of the literature. Pediatr Rehabil 2003;6:171-82.[PubMed]
 • 12. Mordecai SC., Dabke HV. Efficacy of exercise therapy for the treatment of adolescent idiopathic scoliosis: a review of the literature. Eur Spine J 2012;21:382-9.[PubMed][Crossref]
 • 13. Weiss HR. Rehabilitation of adolescent patients with scoliosis - what do we know? A review of the literature. Pediatr Rehabil 2003;6:183-94.
 • 14. Negrini A, Fusco C, Minozzi S, Atanasio S, Zaina F, Romano M. Exercises reduce the progression rate of adolescent scoliosis: result of a comprehensive systematic review of the literature. Disabil Rehabil 2008;30(10):772-85.[WoS][Crossref]
 • 15. Fusco C, Zaina F, Atanasio S, Romano M, Negrini A, Negrini S. Physical exercises in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis: an updated systematic review. Physiother Theory Pract 2011;27(1):80-114.[PubMed]
 • 16. Czaprowski D. Rola i miejsce fizjoterapii w procesie leczenia dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną cz. I. Medical Tribune 2013;2:28-9.
 • 17. Leszczewska J, Czaprowski D, Pawłowska P, Kolwicz A, Kotwicki T. Evaluation of the stress level of children with idiopathic scoliosis in relation to the method of treatment and parameters of the deformity. The Scientific World Journal 2012; ID 538409, doi:10.1100/2012/538409.
 • 18. Weiss H. Scoliosis related pain in adults - treatment influences. Eur J Phys Med Rehab 1993;3:91-4.
 • 19. Czaprowski D, Kotwicki T, Durmała J, Stoliński Ł. Fizjoterapia w leczeniu skoliozy idiopatycznej - aktualne rekomendacje oparte o zalecenia SOSORT 2011 (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment). Post Rehab 2014;1:23-9.
 • 20. Kotwicki T, Frydryk K, Lorkowska M, Krawczyński A, Szulc A. Powtarzalność i zgodność pomiaru rotacji tułowia skoliometrem Bunnella u dzieci ze skoliozą idiopatyczną.\ Fizjot Pol 2006;6:111-116.
 • 21. Rigo M. 3D correction of trunk deformity in patients with idiopathic scoliosis using Cheneau brace. In: Research into spinal deformities 2 I.A.F. Stokes. Amsterdam: IOS Press; 1999.p.362-5.
 • 22. Aulisa AG, Guzzanti V, Galli M, Perisano C, Falciglia F, Aulisa L. Treatment of thoraco-lumbar curves in adolescent females affected by idiopathic scoliosis with progressive action short brace (PASB): assessment ofresults according to the SRS committee on bracing and non operative management standardization criteria. Scoliosis 2009;4:21.
 • 23. Negrini S, Minozzi S, Bettany-Saltikov J, Zaina F, Chockalingam N, Grivas TB, et al. Braces for idiopathic scoliosis in adolescents. Spine 2010;35(13):1285-93.[PubMed]
 • 24. Lange JE, Steen H, Ginderson R, Brox JI. Long-term results after Boston brace treatment in late-onset juvenile and adolescent idiopathic scoliosis. Scoliosis 2011;6:18.[PubMed]
 • 25. Negrini S, Negrini F, Fusco C, Zaina F. Idiopathic scoliosis patients with curves more than 45 Cobb degrees refusing surgery can be effectively treated through bracinh with curve improvements. Spine J 2011;11(5):369-80.[PubMed][Crossref]
 • 26. Weinstein SL, Dolan LA, Wright JG, Dobbs MB. Effects of bracing in idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis 2012;7(1):3.
 • 27. Lou E, Hill D, Raso J. Brace treatment for adolescent idiopathic scoliosis. Stud Health Technol Inform 2008;135:265-73.[PubMed]
 • 28. Rigo M. Radiological and cosmetic improvement 2 years after brace weaning - a case report. Pediatr Rehabil 2003;6:195-9.[PubMed]
 • 29. Coillard C, Circo AB, Rivard CH. SpineCor treatment for Juvenile Idiopathic Scoliosis: SOSORT award 2010 winner. Scoliosis 2010;5:25. [PubMed]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.