PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 3 | 21-27
Article title

Wyniki testu 6-minutowego chodu u chorych na mukowiscydozę kwalifikowanych do przeszczepienia płuc / The results of the 6-minute walking test in patients with cystic fibrosis during acceptation process for lung transplantation

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Przeszczepienie płuc jest obecnie coraz powszechniejszą metodą terapeutyczną u chorych na mukowiscydozę. Celem badań było zastosowanie testu 6-minutowego chodu w ocenie tolerancji wysiłku u chorych na mukowiscydozę, kwalifikowanych do przeszczepienia płuc. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 49 badanych (27 płci żeńskiej i 22 męskiej). Średni wiek badanych wyniosł 24,6 ± 9,4 lat w przedziale 9 - 45 lat. Test 6- minutowego chodu ukończyło 47 badanych i ich wyniki stanowiły podstawę analizy badawczej. Wyniki: Średnia wartość dystansu uzyskanego w teście 6- minutowego chodu wyniosła 493,4 ± 101,0 metrow. Wartość wskaźnika SaO2 mierzona przed rozpoczęciem testu wyniosła 90,1 ± 4,9% i spadła w momencie zakończenia testu do wartości 74,5 ± 10,5%. Z wskaźnikow spirometrycznych w analizie uwzględniono: FEV1 ktory wyniosł 0,71 ± 0,2 4 (22,1 % nal.) oraz FVC wynoszący 1,34 ± 0,54 (35,7 % nal.). Wartości wskaźnikow FVC, FEV1 oraz wyjściowych SaO2 i HR korelowały nieznacznie z uzyskanym w teście dystansem. Wnioski: Test 6- minutowego chodu jest przydatnym narzędziem w ocenie możliwości wysiłkowych chorych na mukowiscydozę u ktorych rozważana jest kwalifikacja do przeszczepienia płuc.
EN
Introduction: Lung transplantation in patients with cystic fibrosis is a robust therapeutic option to treat patients with cystic fibrosis. The aim of the study was to estimate of exercise tolerance using 6-minute walking test in patients with cystic fibrosis during the acceptation process for lung transplantation. Material and methods: This study included 49 CF patients (27 female, 22 male). The mean age was 24,6 ± 9,4 years in range from 9 to 45 years. 47 patients finished 6-minute walking test and were included in the statistical analysis. Results: Mean distance in 6-minute walking test was 493,4 ± 101,0 meters. At rest SaO2 was 90,1 ± 4,9% and was 74,5 ± 10,5% post-test. The values of FEV1 was 0,71 ± 0,2 4 (22,1 % pred.), FVC was 1,34 ± 0,54 (35,7 % pred.). Values of FVC, FEV1 and pre-test SaO2 and HR was a little correlated with the distance of the test. Conclusions: The 6-minute walking test is a useful tool in the assessment when to list patients for lung transplantation
Publisher

Year
Volume
28
Issue
3
Pages
21-27
Physical description
Dates
published
1 - 9 - 2014
online
9 - 5 - 2015
Contributors
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zespół Pediatryczny w Rabce-Zdroju
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zespół Pediatryczny w Rabce-Zdroju
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zespół Pediatryczny w Rabce-Zdroju
References
 • 1. Gulmans VA, van Veldhoven NH, de Meer K, Helders PJ. The six-minute walking test in children with Cystic Fibrosis. Pediatr Pulmonol 1996; 22(2):85-9.[Crossref]
 • 2. ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories. ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166(1):111-7.
 • 3. Szmigiel C, Prusak J. Effects of physical exercises on spirometric and ergospirometeric parameters in patients with mucoviscidosis in relation to the duration of disease. Biology of Sport 1999; 16(4):258-65.
 • 4. Cunha MT, Rozov T, de Oliveira RC. Jardim JS. Six-minute walk test in children and adolescents with cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol 2006; 41(7):618-22.[Crossref]
 • 5. Coloni GF, Venuta AM, Ciccone EA. Lung transplantation for Cystic Fibrosis. Transplantation Proceeding 2004; 36:648-50.[Crossref]
 • 6. Kadikar A, Maurer J, Kesten S. The six-minute walk test: a guide to assessment for lung transplantation. J Heart Lung Transplant 1997; 16(3):313-9.
 • 7. Venuta F, Rendina EA, Rocca GD, et al. Pulmonary hemodynamics contribute to indicate priority for lung transplantation in patients with cystic fibrosis. J Thorac Cardiovasc Surg 2000; 119(4):682-9.[Crossref]
 • 8. Kozielski J, Jastrzębski D. Kwalifikacje do przeszczepu płuc. Pol Merk Lek 2008; 24 Suppl 2:23-6.
 • 9. Prusak J, Pogorzelski A, Majka L. Test 6-minutowego chodu w ocenie tolerancji wysiłkowej chorych na mukowiscydozę. Post Rehab 1999; 13(3):93-9.
 • 10. Rendina EA, Venuta F, De Giacomo, et al. Lung Transplantation for Cystic Fibrosis. Eur J Pediatr Surg 1998; 8(4):208-11.[Crossref][PubMed]
 • 11. Wasserman K. Principles of exercise testing and interpretation. Philadelphia: Lea and Febiger; 1986.
 • 12. Prusak J, Tomalak W, Pogorzelski A. Test 6-minutowego chodu w ocenie tolerancji wysiłku u chorych na mukowiscydozę w trakcie kwalifikacji do przeszczepu płuc. Doniesienie wstępne. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2012; 15(3,4):12-6.
 • 13. Casanova C, Celii BR, Barria P, et al. The 6-min walk distance in healthy subjects: reference standards from seven countries. Eur Respir J 2011; 37:150-6.[WoS][Crossref]
 • 14. Chetta A, Zanini A, Pisi G, et al. Reference values for the 6-minute walk test in healthy subjects 20-50 years old. Resp Med 2006; 100:1573-8.[Crossref]
 • 15. Gibbons WJ, Frucher N, Sloan S. Reference values for a multiple repetition 6-minute test in healthy adults older than 20 years. J Cardiopulm Rehabil 2001; 21(2):87-93.
 • 16. Enright PL, Sherrill DL. Reference equations for the sixminute walk in healthy adults. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158(5):1384-7.[Crossref]
 • 17. Prusak J, Tomalak W. Wartości należne dla testu 6-minutowego chodu dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 18 lat. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2004; 7(1,2):23-7.
 • 18. Astrand PO, Rodahl K. Textbook of work physiology. London: McGraw-Hill; 1977.
 • 19. Ziegler B, Rovedder PM, Oliveira CL, de Abreu e Silva F, de Tarso Roth Dalcin. P. Repetability of the 6-minute walk test in adolescents and adult with Cystic Fibrosis. Respir Care 2010; 55(8):1020-5.
 • 20. Sciurba F, Gerard J Criner, Shing ML, et al. Six-minute walk distance in chronic obstructive pulmonary disease. Reproducibility and effect of walking course layout and length. Am J Crit Care Med 2003; 167:1522-7.[Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.