PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 125 | 2 | 83-86
Article title

Rules, indications and documentation for applying physical coercion by emergency medical services

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Helping people with mental disorders poses a challenge to the members of medical emergency services (EMS). Psychiatric patients are often unpredictable and applying physical coercion is necessary in some cases. The aim of this paper was to present and comment on legal foundations of application of different forms of physical coercion by EMS members and describe how to fill out medical records required every time physical coercion was used. According to the amendments of Polish Mental Health Act made in 2010, the EMS members were granted the right to apply physical coercion. Further amendments to the Mental Health Act and the introduction of appropriate Ministry of Health decree define forms of physical coercion, indications to apply physical coercion and include a sample of proper medical records which are required in all cases of application of physical coercion. Application of physical coercion should always be treated as last-line treatment option while helping patients suffering from mental disturbances. Obeying the law every time a decision regarding physical coercion is made protects patients’ right to receive dignified care and treatment as well as the rights of medical professionals
Publisher
Year
Volume
125
Issue
2
Pages
83-86
Physical description
Dates
published
1 - 6 - 2015
online
25 - 8 - 2015
Contributors
author
 • Department and Faculty of Trauma Surgery and Emergency Medicine at Medical University of Lublin, Poland
 • UMCS Lublin Faculty of Emotional and Cognitive Psychology, Poland
 • Department and Faculty of Trauma Surgery and Emergency Medicine at Medical University of Lublin, Poland
author
 • Department and Faculty of Trauma Surgery and Emergency Medicine at Medical University of Lublin, Poland
References
 • 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654).
 • 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późń. zm.).
 • 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 740).
 • 4. Milik A. Przymus bezpośredni w psychiatrii w świetle obowiązujących przepisów. PiM. 2007;2.
 • 5. Kokoszka A. Postępowanie w stanach naglących. In A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka. Psychiatria. Wrocław: Urban&Partner; 2003. p. 321-3.
 • 6. Kupś I, Pełka-Wysiecka J, Samochowiec J. Przymus bezpośredni - realizacja założeń Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wobec pacjenta zachowującego się agresywnie w wybranych placówkach służby zdrowia w województwie zachodnio-pomorskim. Psychiatr. 2007;3(4):87-96.
 • 7. Dąbrowski S. Przymus bezpośredni stosowany w niektórych czynnościach leczniczych. Psychiatr Pol. 2002;2:193-200.
 • 8. Adamkiewicz-Herok B, Madowicz J. Przymus bezpośredni w ratownictwie medycznym. Na ratunek. 2013;1(6):57-61.
 • 9. Petit JR. Psychiatria ratunkowa. Wrocław: Urban&Partner; 2007.
 • 10. Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J. Psychiatria. Wrocław: Urban&Partner; 2003.
 • 11. Gałecki P, Bobińska K, Eichstaedt K. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz. Warszawa: LexisNexis; 2012.
 • 12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U.1997. Nr 88 poz. 553 z późn. zm).
 • 13. Krakowska D. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta. Warszawa: Wolters Kluwer; 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_pjph-2015-0029
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.