Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 124 | 4 | 215-219

Article title

Drug Closure of a Patent Ductus Arteriosus in an Extremely Low Birth Weight Premature Newborn. A Case Report

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the role of government and non-government organisations in promoting knowledge on Alzheimer's disease in Poland and the European Union. There is a detailed analysis of the EU documents and non-government organisations in promoting knowledge on Alzheimer's disease in Germany, France and Holland. There is a discussion on the National Alzheimer's Plan on the basis of an example of introducing such a plan in Finland. Additionally, the rules of helping people suffering from Alzheimer's disease and their attendants in Poland are presented.

Publisher

Year

Volume

124

Issue

4

Pages

215-219

Physical description

Dates

online
1 - 3 - 2015

Contributors

 • Warsaw Medical University, Poland
 • Department of Geriatrics of the Faculty of Health Sciences at Warsaw Medical University, Poland
 • Department of Social Nursing of the Faculty of Health Sciences at Warsaw medical University, Poland
author
 • Department of Didactics of the Faculty of Health Sciences at Warsaw Medical University, Poland

References

 • 1. Barcikowska M. Otępienie. Choroba Alzheimera. In: A. Szczeklik (ed). Choroby wewnętrzne: stan wiedzy na rok 2010. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2010. p. 1951-5.
 • 2. Antoniak D. Podstawowe informacje na temat choroby Alzheimera. In: T. Parnowski (ed). Choroba Alzheimera. Warszawa: PZWL; 2010. p. 16-22.
 • 3. Barcikowska M. Choroba Alzheimera. In: M. Barcikowska, B. Bień, L. Bidzan, et al. Rozpoznawanie i leczenie otępień. Lublin: Czelej; 2006. p. 34-51.
 • 4. Biuletyn Śląskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Dzielmy się miłością”. 2006;1(1):2, 10.
 • 5. Molly W, Caldwell P. Chory na Alzheimera, poradnik dla rodzin i opiekunów. Warszawa: Muza SA; 2004.p. 39-91.
 • 6. Bilikiewicz A. Zaburzenia psychiczne na tle organicznym. In: A. Bilikiewicz (ed) Psychiatria, podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: PZWL; 2006. p. 176-89.
 • 7. Adamczyk K. Opieka pielęgniarska w wybranych stanach neurologicznych. Lublin: Czelej; 2000.p. 78-81.
 • 8. Gabryelewicz T. Zaburzenia zachowania oraz zaburzenia psychotyczne i afektywne w otępieniu. Pol Przegl Neurol. 2007;3:90-6.
 • 9. Konkluzje Rady na temat strategii z dziedziny zdrowia publicznego mających na celu zwalczanie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego związanych ze starzeniem się, zwłaszcza choroby Alzheimera (16516/08).
 • 10. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji (2010/2084 (INI)). Dz.U. Unii Europejskiej (2012/C 136 E/07).
 • 11. Cele Alzheimer Europe. [http://www.alzheimer-europe.org/Alzheimer- Europe/Our-work/Aims]
 • 12. Kim jesteśmy. [http://www.alzheimer-europe.org/Alzheimer-Europe/ Who-we-are]
 • 13. National Dementia Strategies. Alzheimer Europe; 2012.
 • 14. Krajowy Plan Demencji dla Finlandii. [http://www.alzheimer-europe.org/ Policy-in-Practice2/National-Dementia-Plans/Finland?#fragment-1]
 • 15. Cele Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. [http://www.deutsche-alzheimer. de/ueber-uns.html#c1305]
 • 16. Wprowadzenie Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. [http://www. deutsche-alzheimer.de/ueber-uns/der-verein.html]
 • 17. Misja Niemieckiego Towarzystwa Alzhiemerowskiego. [http://www. deutsche-alzheimer.de/ueber-uns/der-verein/leitbild.html]
 • 18. Statut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Stand 3.12.2009. p. 1/7, 2/7
 • 19. Walka Association France Alzheimer. [http://www.francealzheimer.org/ qui-sommes-nous/notre-combat/201]
 • 20. Prezentacja Stowarzyszenia Association France Alzheimer. [http:// www.francealzheimer.org/qui-sommes-nous/pr%C3%A9sentation-de-lassociation/ 200]
 • 21. Zasobyiwydatki Association France Alzheimer. [http://www.francealzheimer. org/qui-sommes-nous/ressources-et-d%C3%A9penses/203]
 • 22. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. [http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=718]
 • 23. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. [http:// pastylka.pl/choroby/alzheimer/artykuly/297, polskie-stowarzyszeniepomocy- osobom-z-choroba-alzheimera]
 • 24. Cele Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. [http://www.alzheimerpolska. pl/index.php?mid=96]
 • 25. Koalicja Alzheimerowska. [http://www.alzheimerpolska.pl/index. php?mid=94]
 • 26. Narodowy Plan Alzheimerowski. [http://www.alzheimerpolska.pl/index. php?mid=97]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_pjph-2015-0012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.