Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 124 | 4 | 203-205

Article title

The Attitude of the Students of the Academy of Physical Education to Smoking Habits

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction. Poland is among the top ten countries of the European Union displaying the highest intensity of smoking.Aim. To evaluate the frequency and intensity of smoking, the strength of nicotine addiction and the motivation to discontinue smoking, among students of the Academy of Physical Education.Material and methods. First, a survey involving an anonymous questionnaire (which included both the Fageström and Schneider tests), was conducted within a population of 276 students. Next, this was analyzed statistically using the Statystica 7.1 program.Results. The initial results of this research showed that 29, 71% of all respondents smoke cigarettes. Moreover, the applied Fageström test revealed that the test population was either: slightly addicted (44, 72% of all respondents), moderately addicted (34, 84% of all respondents), or heavily addicted (17.44%).Conclusions. The prevalence of smoking among students of the Academy of Physical Education remains alarming. Furthermore, the negative health behaviors contribute to an adverse overview of the health of the questioned students.

Publisher

Year

Volume

124

Issue

4

Pages

203-205

Physical description

Dates

online
1 - 3 - 2015

Contributors

 • Department of Health Promotion, Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, 00-968 Warsaw, Poland
author
 • Department of Health Promotion, Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, 00-968 Warsaw, Poland
 • Department of Health Promotion, Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, 00-968 Warsaw, Poland
 • Chair and Department of Hygiene, Medical University in Lublin, Poland

References

 • 1. Zatoński W. Rzuć palenie razem z nami. Warszawa: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie;1999.
 • 2. Światowa Organizacja Zdrowia: Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych: rewizja dziesiąta ICD-10. Tom I. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne, Vesalius”; 1999.
 • 3. Zygulska AL, Kowalczyk A. Palenie tytoniu jako problem medyczny i prawny. Wybrane zagadnienia. Zdr Publ.2008;118(3):341-7.
 • 4. Klimberg A, Żarnowska I. Możliwości wyjścia z uzależnienia od nikotyny na przykładzie chorych z nowotworem płuc. Prob Hig Epidemiol. 2006;87:270.
 • 5. Tonstad S, Johnston JA. Cardiovascular risks associated with smoking: a review for clinicians. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006;13:507-14.[PubMed]
 • 6. Zatoński W, Jankowski P, Banasiak W, et al. Wspólne stanowisko dotyczące rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Uzupełnienie, Konsensusu dotyczącego rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu”. Kardiol Pol. 2011;69(1):96-100.
 • 7. Kołłątaj W, Kołłątaj B, Karwat ID, Piecewicz-Szczęsna H. Postawy studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec palenia tytoniu. Probl Hig Epidemiol. 2010;91:495-500.
 • 8. HĘdzelek M, Wnuk M, Marcinkowski JT. Jakość życia studentów eksperymentujących z narkotykami. Probl Hig Epidemiol 2009;90:415- 23.
 • 9. Gostin LO. Global regulatory strategies for tobacco control. JAMA. 2007;298:2057-9.
 • 10. Kanicka M, Krupicka A, Krysińska M, et al. Wiedza i postawy studentów kierunku Zdrowie Publiczne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dotycząca nikotynizmu. Probl Hig Epidemiol. 2010;91:164-8.
 • 11. Boudreaux ED, Francis JL, Carmack Taylor CL, et al. Changing multiple health behaviors: Smoking and exercise. Prev Med. 2003;36:471-8.[PubMed]
 • 12. Kowalska A, Rzeęnicki A, Stelmach W. Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród młodzieży akademickiej pierwszych lat studiów. Przegl Lek. 2009;66(10):694.
 • 13. Siemińska A, Jansen JM, Uherek M, et al. Postawy wobec palenia tytoniu studentów pierwszego roku medycyny. Pneumonol Alergol Pol. 2006;74(4):377-82.
 • 14. Wojtal M, Kurpas D, Sochocka L, et al. Analiza problemu palenia tytoniu wśród studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przegl Lek. 2007;64(10):795.
 • 15. Skop-Lewandowska A, Szot W, Kolarzyk E. Ocena uzależnienia od nikotyny wśród studentów kierunków medycznych. Probl Hig Epidemiol. 2007;88:437-40.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_pjph-2015-0009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.