Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 23 | 1 | 45-53

Article title

Effect of holiday on postural tone and selected parameters of body posture in young people with Down syndrome

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: Regular physical therapy of people with Down syndrome improves the efficiency of such treatment. However, it remains unclear whether a discontinuation of the therapy over the period of summer holiday influences the effects of the therapeutic process. The aim of this study was to evaluate the effect of summer holiday on postural tone and quantitative parameters of body posture (angle of trunk rotation in the transverse plane and the spinal curvatures such as kyphosis or lordosis in the sagittal plane) in young people with Down syndrome.Material/Methods: Twenty one people aged 14 to 24 years were examined, with IQ scores from 54 to 35 on the Wechsler Intelligence scale. The experimental group was young people with Down syndrome whereas the control group were people with moderate intellectual disability without additional neurological, orthopaedic and other genetic disorders. The postural tone coefficient (PTC) and values of the spinal curvature (lordosis and kyphosis) and angle of trunk rotation (ATR) were evaluated twice. The first measurement was performed after 10 months of regular neurorehabilitation according to the neurodevelopment concept while the second - after 2 months of summer holiday.Results: During the holiday, the PTC value reduced significantly in the controls, from 0.40 to 0.37 (p=0.02), whereas in young people with Down syndrome, postural tone did not change significantly (p=0.33). In terms of the parameters of body posture, one significant change was observed in the group of patients with Down syndrome (kyphosis, p=0.00).Conclusions: No significant correlations were found between postural tone and values of kyphosis, lordosis and angle of trunk rotation, except for the relationship between PTC and angle of trunk rotation obtained in the main thoracic measurement (Th5- Th12, p=0.03).

Publisher

Year

Volume

23

Issue

1

Pages

45-53

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2015
received
10 - 5 - 2015
accepted
11 - 10 - 2015
online
30 - 12 - 2015

Contributors

 • Department of Rehabilitation, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, 40-635, Ziołowa 45/47 Katowice, Poland
 • Department of Kinesiotherapy and Special Methods in Physiotherapy, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education
author
 • Department of Physiotherapy of Nervous and Locomotor Systems, Academy of Physical Education in Katowice, Poland
author
 • School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Department of Rehabilitation
author
 • Department of Kinesiotherapy and Special Methods in Physiotherapy, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education

References

 • 1. Adams W. Lectures on the pathology and treatment of lateral and other forms of curvature of the spine. London, Churchill; 1882
 • 2. Bunnell WP. An objective criterion for scoliosis screening. J Bone Joint Surg, 1984; 66-A:1381-1387.
 • 3. Dobosiewicz K, Durmała J, Kotwicki T. Biodynamiczna metoda trójpłaszczyznowej korekcji skolioz idiopatycznych-opis metody. Ortop Traumatol Rehabil, 2005; 7(1), 49-54
 • 4. Durmala J, Detko E, Krawczyk K. Values of thoracic kyphosis and lumbar lordosis in adolescents from Czestochowa. Scoliosis, 2009; 4(Suppl 1), O:53
 • 5. Gruna-Ożarowska A, Sadowska L, Mysłek-Prucnal M. Ilościowa ocena czynności bioelektrycznej mózgu u osób zespołem Downa po stymulacji wolnozmiennymi polami magnetycznymi. Rzeszów. Przegl Med, 2006; (3): 199-206
 • 6. Korenberg JR, Chen XN, Schipper R, Sun Z, Gonsky R, Gerwehr S, Carpenter N, Daumer C, Dignan P, Disteche C. Down syndrome phenotypes: cnsequwnces of chromosom imbalance. Proc Natl Acad Sci U S A, 1994; 24; 91(11): 4997-5001[Crossref]
 • 7. Kotwicki T, Negrini S, Grivas TB, Rigo M, Maruyama T, Durmala J, Zaina F. Methodology of evaluation of morphology of the spine and the trunk in idiopathic scoliosis and other spinal deformities-6th SOSORT consensus paper. Scoliosis, 2009; 4(26), 1748-7161
 • 8. Levy HB. Minimal brain dysfunction/specific learning disability: a clinical approach for the primary physician. SMJ, 1976; 69(5), 642-653
 • 9. Limbrock GJ, Fischer‐Brandies H, Avalle C. Castillo‐Morales' Orofacial Therapy: Treatment of 67 Children with Down Syndrome. Dev med child neurol, 1991; 33(4), 296-303[Crossref]
 • 10. Matthews-Brzozowska T, Walasz J, Matthews Z. Down's syndrome - early orthodontic therapy by Castillo- Morales stimulative appliance. JMedSci, 2009; 78(3-4), 253-255
 • 11. Matyja M, Gogola A. Prognozowanie rozwoju postawy dzieci na podstawie analizy jakości napięcia posturalnego w okresie niemowlęcym. Neurol Dziec, 2007; 16 (32): 49−56
 • 12. Matyja M. Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. AWF Katowice, 2012
 • 13. Mon-Williams M, Tresilian JR, Bell VE, Coppard VL, Jobling A, Carson RG. The preparationof reach to grasp movements in adults with Down syndrome. Hum Mov Sci, 2001; 20:587-602[Crossref]
 • 14. Paszko-Patej G, Terlikowski R, Kułak W, Sienkiewicz D, Okurowska-Zawada B. Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka oraz możliwości jej obiektywnej oceny. Neurol Dziec 2011; 20 (41)121-12
 • 15. Pokrywa J, Fugiel J, Posłuszny P. Częstość wad postawy ciała u dzieci z Zagłębia Miedziowego. Fizjoterapia, 2010; 18(4)27-39
 • 16. Rast MM, Harris SR. Motor Control in Infants with Down Syndrome. Dev med child neurol, 1985; 27, 5: 682-685[Crossref]
 • 17. Sadowska L, Gruna-Ożarowska A, Krefft A, Badowski R. Syntetyczna ocena zmian strukturalnych mózgu w badaniu magnetycznym rezonansem jądrowym (MRI) u leczonych osób z zespołem Downa. Rzeszów. Przegl Med, 2005 (3): 252-261
 • 18. Sadowska L, Wójcik E. Czy w świetle współczesnych badań zespół Downa jest genetycznym przeznaczeniem? Med Biol, 1997; 1:10-18
 • 19. Shumway-Cook A, Woollacott MH. Dynamics of Postural Control in the Child with Down syndrome. Phys ther, 1985; 65:1315-1322
 • 20. Walicka-Cupryś K, Skalska-Izdebska R, Drzał-Grabiec J, Sołek A. Związek pomiędzy postawą ciała i stabilnościąposturalną u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Post Rehabil, 2013 (4), s. 47-54
 • 21. Wisniewski KE, Laure-Kamionowska M, Connell F, Wen GY. Neuronal density and synaptogenesis in the postnatal stage of brain maturation in Down syndrome. The neurobiology of Down syndrome, 1986; 29-44

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_pha-2015-0014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.