PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 47 | 2 | 77-90
Article title

Polish adaptation of foreign geographical atlases for general use at the turn of the 20th and 21st centuries

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Different approaches to the adaptation of foreign geographical atlases, making an effort of classification, against a background of the intensive activity of Polish publishers in the scope of adaptation of these atlases during the last decade of the twentieth century and the first decade of the twenty first century have been discussed in this article. Moreover the usefulness and correctness of the adapted publications as well as the fundamental problems connected with the use of Polish geographical names have been discussed from the point of view of a Polish user; also the problems related to the layout, range of content and scope of symbolism expected by a Polish user have been discussed.
Publisher
Year
Volume
47
Issue
2
Pages
77-90
Physical description
Dates
published
1 - 7 - 2015
online
26 - 11 - 2015
Contributors
 • Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw
 • Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing University of Warsaw
References
 • Angiel J., 1998, (rev.) Szkolny atlas geograficzny. „Geografia w Szkole” R. 51, nr 5, pp. 313-315.
 • Czerny A., Kałamucki K., Ostrowski W., Żyszkowska W., 1999, Dorobek i stan polskiej kartografii geograficznej w ostatnim dziesięcioleciu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, nr 1, pp. 3-14.
 • Dziennik Ustaw, 1994 nr 24 unit 83, art. 2, p. 1 (Journal of Laws).
 • Figurski T., 2005, Polskie opracowania zagranicznych atlasów geograficznych. Master thesis written under the supervision of dr B. Horodyski in the Chair of Cartography of the University of Warsaw.
 • Horodyski B., 1997, Zarys oceny merytorycznej kartograficznego ruchu wydawniczego w Polsce w latach 1990-1996. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 29, nr 2, pp. 83-88.
 • Horodyski B., 2008,(rev.) Illustrowannyj atłas Rossii. Ilustrowany atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy. Informacje. Krajobrazy. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 40, nr 1, pp. 63-65.
 • Kaiser W., 1998, Jak pracować ze szkolnym Atlasem geograficznym. Przewodnik metodyczny. Warszawa: WSiP.
 • Korycka-Skorupa J., Nowacki T., 1998, (rev.) Atlas encyklopedyczny PWN. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 30, nr 4, pp. 279-281.
 • Nazewnictwo geograficzne świata, 2004-2010. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Nowy słownik języka polskiego PWN, t. 1 (A-Ó), 2000, Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN.
 • Okonek M., 1994, (rev.) Przeglądowy atlas świata. Poglądowy i zasobny w informacje obraz Ziemi. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 26, nr 4, pp. 230-232.
 • Okonek M., 1998, (rev.) Mały atlas świata. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 30, nr 3, pp. 202-203
 • Opach T., 2004, (rev.) Atlas świata „Polski Przegl. Kartogr.” T. 36, nr 3, pp. 211-213.
 • Ostrowski J., 1993, (rev.) Kieszonkowy atlas świata lat dziewięćdziesiątych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 25, nr 3, pp. 136-138.
 • Ostrowski J., 2006a, (rev.) Wielki atlas świata. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 38, nr 2, pp. 163-166.
 • Ostrowski J., 2006b, (rev.) Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze. ”Polski Przegl. Kartogr.” T. 38, nr 3, pp. 257-259.
 • Ostrowski W., 2002, (rev.), Geograficzny atlas świata. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 34, nr 1, pp. 44-46.
 • Ostrowski W., Pizoń M.,1998 (rev.), Nowy atlas świata. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 30, nr 2, pp. 124-128.
 • Pasławski J., 1993, (rev.) Szkolny atlas świata. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 25, nr 3, pp. 135-136.
 • Pasławski J., 1999, (rev.) Szkolny atlas geograficzny. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, nr 2, pp. 123-125.
 • Pawlak W., 1999, Kartografia w polskim systemie edukacyjnym. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 21, pp. 9-17.
 • Polskie nazwy geograficzne świata, 1994-1996. Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna. Warszawa: Główny Geodeta Kraju.
 • Ratajski L., Szewczyk J., Zwoliński P.,1959, Polskie nazewnictwo geograficzne świata. Warszawa: PWN.
 • Urzędowy wykaz nazw geograficznych świata, 2013. Warszawa: GUGiK.
 • Zych M., 2014, Nowy wykaz polskich nazw geograficznych świata i zasady jego opracowania na tle dotychczasowych publikacji. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 46, nr 2 pp. 140-161. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/adaptacja;3865734.html; entry 15.07.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_pcr-2015-0009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.