Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 22 | 1 | 61-71

Article title

The Influence of a Ventilation on the Level of Carbon Dioxide in a Classroom at a Higher University / Wpływ Wentylacji Na Poziom Ditlenku Węgla W Pomieszczeniu Uczelni Wyższej

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Carbon dioxide can affect on human mood and working conditions in closed area. Knowledge about the level of air pollutants concentration in the room, should be a guideline to design a properly working ventilation system. For years carbon dioxide, appearing during human breathing, was not taken into consideration as a factor determining the process of ventilation systems design. At present the assessment of air quality in closed rooms is performed on the basis of measurement of concentration of carbon dioxide metabolically produced by humans that can be referred to the so-called hygienic minimum, eg the upper limit of CO2 concentration equal to 1000 ppm (0.1%).
PL
Ditlenek węgla może znacząco wpływać na samopoczucie oraz jakość pracy osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych. Znajomość poziomu koncentracji zanieczyszczeń powietrza w danym pomieszczeniu powinna być wytyczną do projektowania właściwie funkcjonującego systemu wentylacyjnego. Przez wiele lat ditlenek węgla, powstający w trakcie oddychania człowieka, nie był uwzględniany jako czynnik determinujący proces projektowania systemów wentylacyjnych. Obecnie ocenę jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych wykonuje się w oparciu o pomiar stężenia ditlenku węgla wytwarzanego metabolicznie przez człowieka, który można odnieść do tzw. minimum higienicznego, czyli górnej granicy stężenia CO2 równej 1000 ppm (0,1%).

Publisher

Year

Volume

22

Issue

1

Pages

61-71

Physical description

Dates

published
1 - 3 - 2015
online
18 - 4 - 2015

Contributors

 • Faculty of Architecture, Civil and Environmental Engineering, Lodz University of Technology, al. Politechniki 6, 90-924 Łódź, Poland, phone +48 42 631 35 14, +48 42 631 35 21, fax +48 42 631 35 16
 • Faculty of Architecture, Civil and Environmental Engineering, Lodz University of Technology,
 • Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology, ul. Wólczańska 175,

References

 • [1] Nantka MB. Instalacje grzewcze wentylacyjne w budownictwie, część I. Budynki i ich potrzeby grzewcze i wentylacyjne. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej; 2000.
 • [2] Cichowicz R, Banat J. Pomiary poziomu koncentracji dwutlenku węgla wewnątrz wybranych pomieszczeń uczelni. INSTAL. Teoria i praktyka w instalacjach. 2012;10(333): 38-42.
 • [3] Rubik M, Nowicki J, Chmielowski A, Pykacz S, Furtak L. Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych, Poradnik. Warszawa: Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”; 2000.
 • [4] CEN 1752 Technical report CR 1752. Ventilation for buildings: Design criteria for indoor environment. European Committee for Standardisation. Brussels; 1996.
 • [5] ASHRAE 62. ANSI/ASHRAE standard 62-2001. Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers. Atlanta; 2001.
 • [6] Kaiser K. Tlenek i dwutlenek węgla w pomieszczeniach. Rynek Instalacyjny. 2010;9:90-96. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id1585,tlenek-i-dwutlenek-wegla-w-pomieszczeniach.
 • [7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002, Nr 217, poz. 1833 ze zm.).
 • [8] Cichowicz R, Gawron-Skarbek A, Godala M, Zimna-Walendzik E, Sabiniak H, Szatko F. Ocena stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wybranych pomieszczeń uczelni wyższej. Problemy Higieny Epidem. 2014;95(2):287-291. http://www.phie.pl/phe.php?opc=AR&lng=pl&art=1091.
 • [9] Shaughnessy RJ, Haverinen-Shaughnessy U, Nevalainen A, Moschandreas D. A preliminary study on the association between ventilation rates in classrooms and student performance. Indoor Air. 2006;16(6):465-468. DOI: 10.1111/j.1600-0668.2006.00440.x.[PubMed][Crossref]
 • [10] PN-EN 13779: Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji. 2008.
 • [11] Abou Taleb MA, Mohamed MF, Nofal FH, Noweir KH, El-Barawy MA. Indoor air quality of schools in Alexandria City. J Egypt Public Health Assoc. 2002;77(3-4):307-28.
 • [12] Clifford JM, Cooper CD. A 2009 Mobile Source Carbon Dioxide Emissions Inventory for the University of Central Florida. J Air Waste Manage Assoc. 2012;62(9):1050-1060. DOI: 10.1080/10962247.2012.696529.[WoS][Crossref]
 • [13] Fox A, Harley W, Feigley C, Salzberg D, Sebastian A, Larsson L. Increased levels of bacterial markers and CO2 in occupied school rooms. J Environ Monit. 2003;5(2):246-252. DOI: 10.1039/b212341j.[Crossref]
 • [14] Jankowska E. Influence of human activities on fine particles suspended in indor air. In: Proceeding of the Seventh International Aerosol Conference. St. Paul, Minnesota. 2006:792-793.
 • [15] Norbäck D, Nordström K, Zhao Z. Carbon dioxide (CO(2)) demand-controlled ventilation in university computer classrooms and possible effects on headache, fatigue and perceived indoor environment: an intervention study. Int Arch Occup Environ Health. 2012. [Epub ahead of print]. DOI: 10.1007/s00420-012-0756-6.[WoS][Crossref]
 • [16] Parker JL, Larson RR, Eskelson E, Wood EM, Veranth JM. Particle size distribution and composition in a mechanically ventilated school building during air pollution episodes. Indoor Air. 2008;18(5):386-393. DOI: 10.1111/j.1600-0668.2008.00539.x.[Crossref]
 • [17] Shendell DG, Prill R, Fisk WJ, Apte MG, Blake D, Faulkner D. Associations between classroom CO2 concentrations and student attendance in Washington and Idaho. Indoor Air. 2004;14(5):333-341. DOI: 10.1111/j.1600-0668.2004.00251.x.[Crossref]
 • [18] You Y, Niu C, Zhou J, Liu Y, Bai Z, Zhang J, He F, Zhang N. Measurement of air exchange rates in different indoor environments using continuous CO2 sensors. J Environ Sci (China). 2012;24(4):657-64.[WoS][Crossref]
 • [19] Pośniak M, Jankowska E, Kowalska J, Gołofit-Szymczak M, Jankowski T. Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych, Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy; 2010.
 • [20] Połednik B, Dudzińska M. Ventilation control based on the CO2 and aerosol concentration and the perceived air quality measurements - a case study. Arch Environ Protect. 2010;36(4):67-80.
 • [21] Pollution S.p.A: Karta katalogowa mikrochromatografu VEGA GC.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_eces-2015-0003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.