Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 28 | 4 | 278-282

Article title

Back pain and physical activity: Students of the Medical University of Lublin

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
At the present time, back pain and posture problems affect a growing number of young people. This is probably due to a changing lifestyle which has led to less physical activity. The aims of our study were to evaluate the prevalence of pain associated with the spine, as well as to ascertain the relationship of these symptoms with the degree of physical activity among a group of students of the Medical University of Lublin. The research group consisted of 301 students (201 women and 100 men) aged between 19 and 27 years. The survey was performed at the turn of the year 2014/2015. Based on an anonymous questionnaires, we found that treatment and advice obtained at the faulty posture and/or orthopedic clinic benefited slightly more than 32% of all respondents. In this group, about 20% were women, while among men, it was a little over 12%. Physical therapy to treat back problems was also entered into by about 29% of the respondents, while 5% of students undertook such treatment very frequently. What is more, 89% of all respondents stated they regularly attend physical education classes. Moreover, more than 81% of all students surveyed practiced some sport, in this group - about 51% of the respondents stating so were women, and a little over 29% were men. Although medical students are a group of people with high health issue awareness, they are not deprived of problems related to the musculoskeletal system.

Publisher

Year

Volume

28

Issue

4

Pages

278-282

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2015
accepted
3 - 12 - 2015
online
30 - 12 - 2015
received
8 - 10 - 2015

Contributors

 • Chair and Department of Histology and Embryology with Experimental Cytology Unit, Medical University of Lublin, Poland
 • Chair and Department of Histology and Embryology with Experimental Cytology Unit, Medical University of Lublin, Poland
 • Chair and Department of Histology and Embryology with Experimental Cytology Unit, Medical University of Lublin, Poland
author
 • Chair and Department of Histology and Embryology with Experimental Cytology Unit, Medical University of Lublin, Poland
 • Chair and Department of Histology and Embryology with Experimental Cytology Unit, Medical University of Lublin, Poland

References

 • 1. Bergier et al.: Physical activity of Polish adolescents and young adults according to IPAQ: a population based study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Vol 19, No1, 109-115, 2012.
 • 2. Dobosiewicz K.: Niespecyficzne bóle kręgosłupa u dzieci i młodzieży - uwarunkowania biomechaniczne, neurofizjologiczne oraz psychospołeczne. Neurologia dziecięca, 15, 30, 51-57, 2006.
 • 3. Drozda K., Lewandowski J.: Epidemiologia bólów kręgosłupa wśród młodzieży szkół średnich Poznania. Fizjoterapia Polska. 11, 31-40, 2011
 • 4. Drozda K., Lewandowski J., Górki P.: Bóle kręgosłupa u młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałej w środowisku miejskim w Polsce, na przykładzie Poznania. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 5, 2011.
 • 5. Górecki A. et al.: Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania - rekomendacje, Warszawa, 2009.
 • 6. Grajda A. et al.: Regional differences in prevalence of overweight, obesity and underweight among Polish children and adolescents. Medycyna Wieku Rozwojowego, 15, 3, 258-265, 2011.
 • 7. Hamberg-van Reenen H. et al.: Physical capacity in relation to low back, neck, or shoulder pain in a working population, Occup Environ Med, 63:371-377, 2006; doi: 10.1136/oem.2006.026914[Crossref]
 • 8. Hardie R. et al.: The Effects of Bag Style on Muscle Activity of the Trapezius, Erector Spinae and Latissimus Dorsi During Walking, in Female University Students. Journal of Human Kinetics 45: 39-47, 2015; doi: 10.1515/hukin-2015-0005[Crossref]
 • 9. Kim D. et al.: Effect of an exercise program for posture correction on musculoskeletal pain J. Phys. Ther. Sci., 27: 1791-1794, 2015.[Crossref][WoS]
 • 10. Latalski M. et al.: Risk factors of postural defects in children at school age. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 20, 583-587, 2013.
 • 11. Marley J. et al.: A systematic review of interventions aimed at increasing physical activity in adults with chronic musculoskeletal pain-protocol. Systematic Reviews, 3:106, 2014.
 • 12. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A.: Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Instytut Matki I Dziecka, Warszawa, 2011.
 • 13. Min˜ana-Signes V., Monfort-Pan˜ego M.: Knowledge on health and back care education related to physical activity and exercise in adolescents. Eur Spine J, 2015; doi: 10.1007/s00586-015-3953-7[Crossref]
 • 14. Paprocka J. et al.: Zespoły bólowe kręgosłupa u dzieci. Wiadomości lekarskie LXI, 7-9, 183-189, 2008.
 • 15. Pawłowska P. et al.: Dolegliwości bólowe kręgosłupa u dzieci - ocena związku z hipermobilnością stawową i elastycznością wybranych mięśni kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego. Nowa pediatria, 2, 39-43, 2013.
 • 16. Sienkiewicz D. et al.: Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym - kolejne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Neurologia dziecięca, 20, 41, 129-133, 2011.
 • 17. Smoleń E., Gozdowicz L.: Ocena aktywności fizycznej młodzieży akademickiej. Pielęgniarstwo XXI wieku, 4, 41, 2012.
 • 18. Sochocka L., Wojtyłko A.: Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych. Environmental medicine, 15, 2, 2013.
 • 19. Trevelyan F.C., Legg S.J.: Back pain in school children - Where to from here? Applied Ergonomics, 37:45-54, 2006; doi:10.1016/j. apergo.2004.02.008[Crossref]
 • 20. Wedderkopp N. et al.: High-level physical activity in childhood seems to protect against low back pain in early adolescence The Spine Journal, 9:134-141, 2009; doi:10.1016/j.spinee.2008.02.003[Crossref]
 • 21. Wolański N., Dobosz J.: Tendencje przemian motoryczności człowieka (międzydekadowe zmiany efektywności). In: Uwarunkowanie rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej, Biała Podlaska; p: 8-44, 2012.
 • 22. Woynarowska B., Mazur J.: Tendencja zmian zachowań zdrowotnych i wybranych wskaźników zdrowia młodzieży szkolnej w latach 1990-2010. Instytut Matki i Dziecka, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012.
 • 23. Woynarowska B., Oblacińska A.: Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Najważniejsze problemy zdrowotne. Studia BAS, 2, 38, 41-64, 2014; www.bas.sejm.gov.pl
 • 24. Woynarowska B., Mazur J., Oblacińska A.: Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce. Hygeia Public Health, 50(1): 183-190, 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_cipms-2015-0089
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.