Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 27 | 3 | 151-154

Article title

Structure of non-reimbursed and reimbursed therapeutic procedures provided at a general dental care office

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Dental care in Poland is based both on the public system (reimbursement by the National Health Fund) and on the private funding (non-reimbursed). The aim of the paper was an analysis of the structure of non-reimbursed and reimbursed therapeutic procedures provided at a general dental care office. The study material was medical documentation of 669 patients treated for 3 months (the third quarter of 2013) at a general dental care office. The structure of therapeutic procedures, with the exception of orthodontic and prosthetic treatment, was analyzed, taking into account the patients’ gender, age, place of residence, the kind of procedure, and the payment type they made. The procedures reimbursed by the National Health Fund constituted 60.1% of all the procedures provided to patients at a dental office. Both among the procedures reimbursed by the National Health Fund and non-reimbursed procedures, the therapeutic procedures prevailed significantly over the prophylactic ones; in all age groups conservative treatment was predominant. An increase in the number of extractions in patients over 40 years of age, in comparison to younger patients, was found. The number of the dental procedures reimbursed by the National Health Fund, compared to the number of the non-reimbursed ones, increased with the patients’ age.

Publisher

Year

Volume

27

Issue

3

Pages

151-154

Physical description

Dates

published
1 - 9 - 2014
accepted
15 - 10 - 2014
online
3 - 3 - 2015
received
3 - 9 - 2014

Contributors

 • Family Dentistry Office, Rzeszow, Poland
 • Chair and Department of Paedodontics, Medical University of Lublin, Poland

References

 • 1. Kałużna A.: Poziom świadomości w zakresie zdrowia jamy ustnej poradni stomatologicznej w Koninie. Mag. Stomatol., 5, 72, 2003.
 • 2. Kopacz S., Kopacz M.: Usługi stomatologiczne z perspektywy pacjenta. Ouintesence Tech. Dent., 12, 254, 2004.
 • 3. Lempe B., Woźniak Z., Żurowski M.: Pacjenci gabinetów prywatnych o reformie i usługach gwarantowanych w opiece stomatologicznej. Stom. Współcz., 9, 47, 2002.
 • 4. Leśniewski G., Bocianowski J.: Analiza wpływu sposobu finansowania usług na rodzaj wykonywanych zabiegów. Mag. Stomatol., 9, 133, 2006.
 • 5. Nowakowska-Socha J.: Stomatologiczne leczenie estetyczne w obecnych warunkach socjoekonomicznych oraz jego wpływ na higienę i samoocenę u leczonych pacjentów na podstawie badań ankietowych i klinicznych. Annales Academiae Medicae Stetinensis - Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 53,100, 2007.
 • 6. Pawka B., Wdowiak L., Lis J. et al.: Zadowolenie pacjentów z usług stomatologicznych. Zdr. Publ., 114, 184, 2004.
 • 7. Pytko-Polończyk J., Loster B.W.: Lecznicze potrzeby stomatologiczne pacjentów zgłaszających się do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w roku 2008. Implantoprotetyka, 10, 48, 2009.
 • 8. Suchecka J., Laskowska I.: Finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w okresie transformacji system ochrony zdrowia w Polsce. Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 5(2/2008). www.rzu.gov.pl
 • 9. Wroński K.: Świadomość pacjenta o wymogu jakości świadczonych usług stomatologicznych. Stom. Współ., 18, 12, 2011.
 • 10. Wroński K., Bocian R., Depta A.: Opinia pacjentów o celowości badania ich satysfakcji z usług stomatologicznych. Stom. Współ., 17, 10, 2010.
 • 11. Wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych w ramach programu „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej” w 2008 i 2009 roku. www2.mz.gov.pl/wwwf iles/ma_struktura/docs/wyniki_ moni_25012011.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_cipms-2015-0005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.