Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 19 | 1-2 | 79-85

Article title

Escherichia Coli in Sewage Sludge - Detection Method / Escherichia Coli W Osadach Ściekowych - Metoda Wykrywania

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Escherichia coli is Gram-negative optionally anaerobic roads which belongs to Enterobacteriaceae family. Includes in a physiological bacterial flora of human and warm-blooded animals large intestine. Escherichia coli is being met in abiotic elements of the environment so as waters, wastewater, sewage sludge, soil and the food. This bacterium is showing the pathogenicity in named terms for the peoples, triggering diseases mainly: gastrointestinal tract and urinary. Quality and quantitative proposed detections method of the bacteria E. coli contains five/six steps: - appointment dry suspended solid, - preparation averaged, test of sample and resuscitation of bacteria, - making dilutions, - enrichment and differentiation in chromogenic-selective medium, - enumerating the amount of cfu E. coli in 1 g of a dry weight, - optionally, the biochemical identification
PL
Escherichia coli jest Gram-negatywną, względnie beztlenową pałeczką należącą do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz zwierząt stałocieplnych. Spotyka się ją w elementach abiotycznych środowiska, takich jak wody, ścieki, osady ściekowe, gleba i żywność. Bakteria ta w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka, wywołując głównie schorzenia układów pokarmowego i moczowego. Proponowana metoda jakościowa i ilościowa wykrywania bakterii E. coli zawiera pięć/sześć etapów: - oznaczenie suchej masy osadu, - przygotowanie próbki uśrednionej i badawczej oraz przywrócenie bakteriom aktywności fizjologicznej, - wykonanie rozcieńczeń, - namnażanie i identyfikacja na podłożu chromogennym-selektywnym, - wyliczenie ilości jtk E. coli w 1 g suchej masy osadu, - opcjonalnie identyfikacja biochemiczna.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

1-2

Pages

79-85

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2014
online
6 - 2 - 2015

Contributors

 • Institute of Engineering and Environmental Protection, Faculty of Materials and Environmental Sciences, University of Bielsko-Biala, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Poland

References

 • [1] Kocwa-Haluch R, Woźniakiewicz T. Czasopismo Techn. 2011;6:141-162.
 • [2] Albert M, Biziagos E, Crance JM, Deloince R, Schwartzbrod L. J Fr Hydrol. 1990;2:275-283.
 • [3] Chapron CD, Ballester NA, Margolin AB. J Appl Microbiol. 2000;89:11-15. DOI: 10.1046/j.1365-2672.2000.01067.x[Crossref]
 • [4] Gantzer C, Gaspard P, Galvez L, Huyard A, Dumouthier N, Schwartzbrod J. Water Res. 2001;35:3763-3770. DOI: 10.1016/S0043-1354(01)00105-1.[Crossref]
 • [5] Barbier D, Ferrine D, Duhamel C, Doublet R, Georges P. Appl Environ Microbiol. 1990;56:1420-1422.
 • [6] Jabłoński L. Podstawy mikrobiologii lekarskiej. Warszawa: PZWL; 1986.
 • [7] Zaremba M., Borowski J. Mikrobiologia lekarska. Warszawa: PZWL; 2013.
 • [8] Holt JG, Krieg NR, Sneath PHA, Staley JT, Williams ST. Bergeys Manual of Determinative Bacteriology, 9th ed. New York: Lippincott Williams and Wilkins A Wolters Company; 2004.
 • [9] Bitton G. Wastewater Microbiology. New York: Willey-Liss; 2005.
 • [10] Virella G. Mikrobiologia i choroby zakaźne. Wrocław: Urban & Palmer; 2000.
 • [11] Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (DzU 2010, Nr 137, poz. 924).
 • [12] Reinthaler FF, Posch J, Feierl G, Wust D, Haas D, Ruckenbauuer G, et al. Water Res. 2010;37:1685-1696. DOI: 10.1016/j.watres.2009.11.052.[Crossref]
 • [13] Nowicka E, Machnicka A. Ocena skuteczności higienizacji osadu nadmiernego suchym lodem. In: Współczesne problemy ochrony środowiska. Gliwice: Arch Gosp Odpad Ochr Środow. 2013.
 • [14] Machnicka A, Grűbel K, Rusin A. Ecol Chem Eng S. 2012;19:415-421. DOI: 10.2478/v10216-011-0031-x.[Crossref]
 • [15] Fijałkowski KL, Kacprzak MJ, Rorat A. Desalin Water Treat. 2014;52:1-8. DOI: 10.1080/19443994.2014.887499.[Crossref]
 • [16] Herwaldt BL, Craun GF, Stokes SL, Juranek DD. J Am Water Works Assoc. 1992;84:129-135.
 • [17] Boyce TG, Swerdlow DL, Griffin PMN. Engl J Med. 1995;333:364-368.
 • [18] Zhang XX, Zhang T, Fang HH. Appl Microbiol Biotechnol. 2009;82:397-414. DOI: 10.1007/s00253-008-1829-z.[Crossref]
 • [19] Watkinson AJ, Micalizzi GB, Graham GM, Bates JB, Costanzo D. Appl Environ Microbiol. 2007;73:5667-5670.
 • [20] Houndt T, Ochman H. Appl Environ Microbiol. 2000;66:5406-5409. DOI: 10.1128/AEM.66.12.5406-5409.2000.[Crossref]
 • [21] Reinthaler FF, Posch J, Feierl G, Wust D, Haas D, Ruckenbauuer G, et al. Water Res. 2003;37:1685-1696. DOI: 10.1016/S0043-1354(02)00569-9.[Crossref]
 • [22] Eaton AD, Clesceri LS, Greenberg AE. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th ed. Washington: American Public Health Association; 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_cdem-2014-0007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.