Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 19 | 1-2 | 59-68

Article title

The Main Controversies Over the Modernisation Process of the Ukrainian Higher Education System from the Perspective of Globalization / Główne Kontrowersje Procesu Modernizacji Systemu Szkolnictwa Wyższego Na Ukrainie W Aspekcie Globalizacji

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The most significant process of the modern civilization advancement is globalization. The crucial tendencies of the world educational system development aim at strengthening the main role of knowledge as a component of employee workshop, often much more precious than the material part, originating from the employer. In 1991, due to globalization processes, Ukraine abandoned the Soviet higher education model, following the international scenario of the higher education development. In the last few years some propositions for reforms of the above system have appeared. The Draft Law on Higher Education approved in December 2012 has made the situation less clear. Currently, the provisional Government of Ukraine declares an intention to tackle the situation properly. It seems necessary to conduct further work on the basis of certain fundamental assumptions and the experiences of countries trying to achieve the mentioned objectives in similar conditions, like Poland or the Czech Republic, etc. In all these countries there is a need for change in order to abandon huge hierarchic and administrative structures by organizing small, self-controlling as well as adaptive structures, and to rethink not only teaching methods but the whole legal environment and organizational principles.
PL
Globalizacja jest najbardziej znaczącym procesem w rozwoju współczesnej cywilizacji. Znalazło to odzwierciedlenie w głównych tendencjach rozwoju globalnego systemu edukacji, polegających na wzmocnieniu roli wiedzy jako zasadniczego składnika warsztatu pracy, często dużo cenniejszego niż część materiałowa, pochodząca od pracodawcy. W 1991 roku Ukraina porzuciła sowiecki model szkolnictwa wyższego, orientując się na progresywne, międzynarodowe rozwiązania. Projekty prawnych rozwiązań przyjęte w grudniu 2012 roku wywołały na Ukrainie wiele kontrowersji. Obecnie rząd tymczasowy zadeklarował uporządkowanie sytuacji w kierunku wdrożenia proeuropejskich standardów. Wzorowanie się na rozwiązaniach przyjętych w innych postsowieckich krajach, takich jak Polska lub Republika Czeska, może przynieść oczekiwane efekty, ale nie powinno być bezkrytyczne. Niektóre przyjęte w tych krajach biurokratyczne rozwiązania mogą bowiem zahamować procesy prorozwojowe i innowacyjne. Wymaga to ponownego przewartościowania i fundamentalnego przemyślenia nie tylko metod nauczania, ale i rozwiązań prawno-organizacyjnych przyjętych przy modernizacji szkolnictwa wyższego, prowadzących do porzucenia rozbudowanych administracyjnych struktur na rzecz stworzenia małych, adaptatywnych, samodzielnie zarządzanych organizacji.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

1-2

Pages

59-68

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2014
online
6 - 2 - 2015

Contributors

 • Faculty of Natural and Technical Sciences, Opole University, ul. R. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, Poland, phone +48 77 401 67 10

References

 • [1] Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. New York: Blackwell; 1989. DOI: 10.4135/9781446213742.[Crossref]
 • [2] Sanou B. The world in 2013: ICT fact and figures; 2013. Retrieved from http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013.pdf. Accessed on: 12.01.2014.
 • [3] Servicemen's Readjustment Act of 1944 (P.L. 78-346, 58 Stat. 284m), known informally as the G.I. Bill.
 • [4] Drucker FP. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper & Row;\ 1969.
 • [5] Sen AK. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press; 1999.
 • [6] Castelfranchi C. Six critical remarks on science and the construction of the knowledge society. J Sci Communicat. 2007;6(4);1-3.
 • [7] Drucker FP. Post-Capitalist Society. New York: HarperCollins; 1993.
 • [8] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Toward Knowledge Societies. UNESCO World Report. Conde-sur-Noireau, France: Imprimerie Corlet; 2005.
 • [9] Report: http://www.gene.eu/. Accessed on: 15.01.2014.
 • [10] Bologna Declaration and related document to Bologna Declaration: “Declaration on the European space for higher education: an explanation”; 1999. http://www.fulbright.at/fileadmin/user_upload/studyAustria/bologna.pdf. Accessed on: 17.01.2014.
 • [11] http://demoscope.ru/weekly/2010/0405/analit05.php. Accessed on: 19.12.2013.
 • [12] Torino Process Ukraine 2011, 16, http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/760CBE2B4D3AAEA5C12579420037A3AF/$file/TRP%20Ukraine.pdf. Accessed on: 19.12.2013.
 • [13] Yuryeva I. Internationalisation of higher education in Ukraine. Kassel Univ. Press; 2011, http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-86219-076-8.volltext.frei.pdf. Accessed on: 14.01.2014.
 • [14] http://www.pawelzalewski.eu/pe/1239,pytanie-do-komisji-europejskiej-klopoty-wizowe-obywateli-panstwubiegajacych-sie-o-status-stowarzyszonych-z-ue.html. Accessed on: 10.01.2014.
 • [15] Overview of the Higher Education System in Ukraine, 2012, http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/ukraine_tempus_country_fiche_final.pdf. Accessed on: 16.01.2014.
 • [16] Ushakova MV. Obrazovanie v transformirujushhemsja obshhestve. Vestnik Mosk. unta. Ser. 18. Sociologija i Politologija. 2002;4:147-154.
 • [17] Gavrilenko ІM, Mel'nik PV, Nedjuha MP. Socіal'nij rozvitok: navchal'nij posіbnik, Kiїv: 2001; 484.
 • [18] Andrushchenko V. The Dawn of Europe. Problem of Forming a New Teacher for the United Europe of the XXI Century. Kraków: Pedag. Univ. of Cracow; 2013;421.
 • [19] List otwarty do studentów RP, http://eastbook.eu/2011/02/country/ukraine/ukraina-sprawa-akademiikijowsko-mohylanskiej-list-otwarty-ukrainskich-organizacji-studenckich-do-studentow-rp/. Accessed on: 14.12.2013.
 • [20] A new phase in the battle for higher education, http://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/news/429-a-newphase- in-the-battle-for-higher-education. Accessed on: 14.12.2013.
 • [21] EACEA, Key Data on Education in Europe 2009; 18. DOI: 10.2797/1715.[Crossref]
 • [22] Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110840455&type=3.Accessed on: 14.12.13.
 • [23] Kvit S. A new phase in the battle for higher education, 02 February 2013, http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130130155258817. Accessed on: 14.12.2013.
 • [24] Kvit S. New law could breathe life into higher education, 30 September 2012, http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120928113702377. Accessed on: 14.12.2013.
 • [25] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. DzU 2011.253.1520.
 • [26] Tadeusiewicz R. Zmora Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Polska Gazeta Krakowska, 26.06.2013, 11.
 • [27] Tadeusiewicz R, Ligęza A. Wady i zalety wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji, http://kongresakademicki.pl/wp-content/uploads/2014/02/R.Tadeusiewicz_A.Ligeza_.pdf. Accessed on: 24.02.2014.
 • [28] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf, eg Fig. 6, p. 16. Accessed on: 26.02.2014.
 • [29] Machała T. http://tomaszmachala.natemat.pl/96307,jak-ugryzc-zubra-w-d-jak-uczelnie-blokujainnowacyjnosc. Accessed on: 24.02.2014
 • [30] Berufsbildungsgesetz [06.05.2005] http://www.bmbf.de/pub/bbig_20050323.pdf. Accessed on: 24.01.2014.
 • [31] The draft law amending the law on higher education (2013) and some other laws concerning the provisions according to which universities will be able to confirm the effects of learning acquired outside the system of higher education, for example at work, courses and training, self-improvement, volunteering.
 • [32] Laurillard D. Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use of Learning Technologies, 2nd ed. London: Routledge-Falmer; 2002. DOI: 10.4324/9780203304846. [Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_cdem-2014-0005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.