Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 19 | 1-2 | 47-57

Article title

Michelangelo Merisi Da Caravaggio and Multimedia Presentations - A Marriage of Beauty of Art and The Art of Presentation / Michelangelo Merisi Da Caravaggio I Prezentacje Multimedialne - Mariaż Piękna Sztuki I Sztuki Prezentacji

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In this paper, the evolution of the style of Caravaggio had been traced and, focusing on the selected images it had been proved that the methods used by that eminent painter can successfully be applied during the creation of modern, effective multimedia presentations. The strength of Caravaggio was in its simplicity and mundane. For indicated formal measures may be included, inter alia: the elimination of tonally extended second plan and replace it with a dark, uniform background. Caravaggio calmed down composition painting almost monochromatic paintings, which emphasizes the foreground, as well as the keynote message. In the paper it was emphasized that exactly the same objectives should be guided in the creation of multimedia presentations, extracted from unnecessary embellishments that irrupt to the fore dispersing attention. Based on the analysis of selected paintings, in the article, review of procedures associated with the colors of multimedia presentations, extremely important in creating multimedia presentations and highlighting media had been proposed. Several theories related to the psychology of color had been also presented, and also sought to answer the question of why we should not trust psychologists boundlessly.
PL
W artykule, prześledziwszy ewolucję stylu Caravaggio i skupiwszy się na wybranych obrazach, dowiedziono, że metody stosowane przez tego wybitnego malarza z powodzeniem mogą zostać wykorzystane podczas tworzenia współczesnych, efektywnych prezentacji multimedialnych. Napisano, że siła tego wybitnego malarza tkwiła w prostocie i przyziemności. Do wspomnianych środków formalnych zaliczone mogą być między innymi: eliminacja rozbudowanego tonalnie drugiego planu i zastąpienie go ciemnym, jednolitym tłem. Caravaggio „uspokoił” kompozycję, malując niemal monochromatyczne obrazy uwypuklające plan pierwszy, przekaz i myśl przewodnią. W artykule podkreślono, że dokładnie te same cele przyświecać powinny w tworzeniu prezentacji multimedialnych, wyekstrahowanych z ozdobników wdzierających się niepotrzebnie na pierwszy plan, rozpraszając uwagę odbiorcy. Na podstawie analizy wybranych obrazów zaproponowano przegląd zabiegów związanych z kolorystyką w prezentacjach multimedialnych, niezmiernie istotną przy tworzeniu prezentacji multimedialnych i uwypuklaniu przekazu. Przedstawiono tu kilka teorii związanych z psychologią barw, a zarazem starano się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie należy bezgranicznie ufać psychologom.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

1-2

Pages

47-57

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2014
online
6 - 2 - 2015

Contributors

 • Faculty of Environmental Engineering, Warsaw University of Technology, ul. Nowowiejska 20, 00-653, Warsaw, Poland, phone +48 22 234 54 17

References

 • [1] Fabiani B. ...Muszę i Rzym zobaczyć. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Vocatio"; 1999.
 • [2] Fabiani B. Dalsze gawędy o sztuce. XVII wiek. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe; 2013.
 • [3] http://www.mojeobrazy.com.pl/malarz.php?id=95 (access: 09.06.2014).
 • [4] Galiński PT. Caravaggio i caravaggioniści. Source: http://pawtadgal.blogspot.com/2014/01/uzupenienia-iicaravaggio-i.html (access: 09.06.2014).
 • [5] Marciniak A. Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnych. Source: http://www.marciniak.edu.pl/resources/articles/Sztuka_tworzenia_prezentacji_multimedialnych.pdf (access: 25.06.2014).
 • [6] http://www.presentationteam.com/presentation-tips/powerpoint-tips/psychology-of-color-in-powerpointpresentations (access: 26.06.2014).
 • [7] http://www.presentation-process.com/colors-in-powerpoint.html#axzz35eKHHdGZ (access: 26.06.2014).
 • [8] http://www.thinkoutsidetheslide.com/choosing-colors-for-your-presentation-slides/ (access: 26.06.2014).
 • [9] Kirkpatrick W. Psychological Seduction. Nashville: Thomas Nelson Inc.; 1983.
 • [10] Giedrys G. Pełnia obecności. Wysokie Obcasy. 2014; 90-92.
 • [11] Atkinson C. Beyond Bullet Points. Gliwice: Helion; 2011.
 • [12] Oulton N. Killer Presentations. London: How to Books Ltd; 2007.
 • [13] Szyłak-Szydłowski M. Sztuka prezentacji, czyli zastosowanie multimediów w dydaktyce. Chem Dydakt Ekol Metrol. 2010;15(2):197-199. http://tchie.uni.opole.pl/freeCDEM/CDEM_15%282%29/CDEM_15%282%29.pdf
 • [14] Herling-Grudziński G. Sześć medalionów i srebrna szkatułka. Warszawa: Czytelnik; 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_cdem-2014-0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.