Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 19 | 1-2 | 37-45

Article title

Innovation in Study of Physical and Technical Measurements. Czech-Polish Cooperation of Universities / Innowacje Studiów Fizyczne I Techniczne Metody Pomiarowe. Czesko-Polska Współpraca Uniwersytetów

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the Faculty of Science (University of Hradec Králové) the innovative program in chemistry for the study specialization Physico-technical Measurements and Computer Technology was developed. The innovation of chemistry filed study has been focused especially on increase in competitiveness and in graduates employment. Design of innovation enables graduates applying for the position of experts in physical measurements and informatics and at the same time they expand their competence in the service of the physico-chemical instrumentation in industrial ecology. Because Faculty of Science is not equipped yet in expensive instrumentation for nuclear spectrometry, cross-border cooperation with the Faculty of Natural and Technical Sciences (University of Opole) has been started. In the area of teaching about non-traditional energy sources the cross-border cooperation with the Department of Automation and Renewable Energy Sources, Faculty of Electrical Engineering (Czestochowa University of Technology) has been initiated. Well-developed system of cooperation with companies, which are equipped with the latest technology of environmental protection, was created. In the exchange system Polish students attended for practicing in these companies. The aim of the contribution is to describe one of the means of innovation of chemistry field study in the frame of bachelor study specialization oriented in physics and computer technology. We believe that the new approach will lead to increase in graduate competitiveness as well as to development of their motivation to study and better understanding of regulation principles of chemical processes and patterns.
PL
Na Wydziale Nauk (Uniwersytet w Hradec Králové) opracowano innowacyjny program nauczania chemii dla studiów o specjalizacji Pomiary Fizyko-Techniczne i Technologie Komputerowe. Celem wprowadzonych innowacji w nauczaniu chemii było przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy i zwiększenie możliwości ich zatrudnienia. Wprowadzona innowacja umożliwia absolwentom ubieganie się o stanowiska ekspertów pomiarów fizycznych i zastosowań informatyki, jednocześnie poszerzają oni swoje kompetencje w zakresie obsługi oprzyrządowania fizykochemicznego w ekologii przemysłu. Ponieważ Wydział nie jest jeszcze wyposażony w drogie urządzenia do spektrometrii atomowej, podjęto współpracę transgraniczną z Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego. W zakresie nauczania o niekonwencjonalnych źródłach energii rozpoczęto współpracę transgraniczną z Zakładem Sterowania i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Częstochowskiej. Stworzono dobrze rozwinięty system współpracy z firmami, wykorzystującymi najnowsze technologie ochrony środowiska. W systemie wymiany polscy studenci odbywali praktyki w tych przedsiębiorstwach. Celem tej pracy jest opis jednej z innowacji wprowadzonej w obszarze nauczania chemii na studiach licencjackich o specjalizacji w dziedzinie fizyki i technologii komputerowej. Wierzymy, że nowe podejście doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności absolwentów, jak również do rozwoju ich motywacji do nauki oraz lepszego zrozumienia praw regulujących przebieg procesów chemicznych i związków pomiędzy nimi.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

1-2

Pages

37-45

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2014
online
6 - 2 - 2015

Contributors

author
 • Department of Physics, University of Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic, phone +420 721806230
 • Department of Physics, University of Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic, phone +420 721806230
 • Department of Physics, University of Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic, phone +420 721806230
 • Department of Physics, University of Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic, phone +420 721806230
 • Department of Physics, University of Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic, phone +420 721806230
author
 • Department of Physics, University of Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic, phone +420 721806230
 • Independent Chair of Biotechnology and Molecular Biology, Opole Univerity, ul. kard. B. Kominka 6, 45-032 Opole, Poland, phone +48 77 401 60 46
 • Independent Chair of Biotechnology and Molecular Biology, Opole Univerity, ul. kard. B. Kominka 6, 45-032 Opole, Poland, phone +48 77 401 60 46
 • Independent Chair of Biotechnology and Molecular Biology, Opole Univerity, ul. kard. B. Kominka 6, 45-032 Opole, Poland, phone +48 77 401 60 46

References

 • [1] Trnková L, Boušová I, Kubíček V, Dršata J. Binding of naturally occurring hydroxycinnamic acids to bovine serum albumin. Natural Sci. 2010;6(2):563-570.
 • [2] Trnková L, Boušová I, Staňková V, Dršata J. Study on the interaction of catechins with human serum albumin using spectroscopic and electrophoretic techniques. J Molecular Struct. 2011;985(2-3):243-250. DOI: 10.1016/j.molstruc.2010.11.001.[Crossref]
 • [3] Rajfur M, Kłos A, Kříž J. Translocation of cations during sorption of copper in the system solution - algae (Spirogyra sp.). Ecol Chem Eng S. 2014;21(3):425-433. DOI: 10.2478/eces-2014-0031.[Crossref][WoS]
 • [4] Dołhańczuk-Śródka A, Ziembik Z, Kříž J, Hyšplerová L, Wacławek M. Estimation of radioactivity dose rate absorbed with ingested mushrooms and related health risk. Proc ECOpole. 2012;6(2):499-503. DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)066.[Crossref]
 • [5] Dołhańczuk-Śródka A, Ziembik Z, Kříž J, Hyšplerová L, Wacławek M. Estimation of radioactivity dose rate absorbed with ingested mushrooms and related health risk. Proc ECOpole. 2012;6(2):499-502. DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)066[Crossref]
 • [6] Dołhańczuk-Śródka A, Ziembik Z, Wacławek M, Hyšplerová L. Transfer of cesium-137 from forest soil to moss Pleurozium schreberi. Ecol Chem Eng S. 2011;18(4):509-516. http://tchie.uni.opole.pl/freeECE/S_18_4/DolhanczukSrodkaZiembik_18%28S4%29.pdf
 • [7] Rajfur M, Kłos A, Gawlik D, Hyšplerová L, Wacławek M. Accumulation of heavy metals in the mosses Pleurozium schreberi exposed near the track racing in Kamien Slaski. Proc ECOpole. 2010;4(2):477-482. http://tchie.uni.opole.pl/ecoproc10b/RajfurKlosGawlik_PECO10_2.pdf
 • [8] Kłos A, Wacławek M, editors. Badania biomonitoringowe na transgranicznym obszarze polsko-czeskim. (in Polish and Czech). Opole: Soc Ecol Chem Eng; 2010.
 • [9] Jezbera D, Kříž J, Studnička F, Šeba P. Geometric approach to biomedical signal processing: ballistocardiografic monitoring of vital functions. Int J Circuits Signal Proc. 2014:8:211-217. http://www.naun.org/main/NAUN/circuitssystemssignal/2014/a382005-186.pdf
 • [10] Kříž J. Chaos in the brain. Acta Phys Polon A. 2011:120(6A):A127-A131. http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/120/a120z6ap57.pdf
 • [11] Kříž J, Šeba P. Force plate monitoring of human hemodynamics. Nonlinear Biomed Phys. 2008;2. DOI: 10.1186/1753-4631-2-1[PubMed][Crossref]
 • [12] Felder RM. Reaching the Second Tier: Learning and Teaching Styles in College Science Education. J College Sci Teaching. 1993;23(5):286-290.
 • [13] Solomon BA, Felder RM. Index of Learning Styles (ILS Questionnaire). 2001. Cit. 05.10.2014, from http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/ILS-b.htm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_cdem-2014-0003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.